Cesty a památky

Kolínsko » Němčice

Němčice
Znak obce

Ves je poprvé doložena k roku 1222, kdy zde měl majetek Jezbor z Němčic, svědek na listině krále Přemysla Otakara I. Po roce 1273 připadla obec strahovskému klášteru, bližší podrobnosti však nejsou známy. Další zpráva se váže k roku 1390, kdy jakási selka Alžběta Slaměnice z Němčic dodávala do Kolína vlnu. V roce 1415 připadly Němčice jako odúmrť po Matyáši Korčkovi z Božce králi Václavu IV. a ten je postoupil Prokopovi a Markvartovi ze Soběšína. V roce 1445 se připomíná Jan z Němčic, ale v roce 1514 jsou Němčice vzpomínány jako majetek Zikmunda Korčka z Božce, sídlícím v sousedních Ohařích. S Ohařemi připadly Němčice v roce 1575 k libenickému panství a s ním pak v roce 1593 k panství kolínskému, v jehož majetku zůstaly až do zrušení patrimoniální správy v roce 1848. Do roku 1860 byly Němčice spojeny se sousedními Ohaři, po osamostatnění se prvním starostou stal  Matěj Černý. V roce 1896 byla postavena první silnice přes Býchory do Kolína, do té doby vedly do Němčic pouze polní cesty. V letech 1904-07 byla postupně vystavěna druhá silnice z Týnce nad Labem přes Němčice do Ohař. V roce 1938 byla vybudována poslední silnice do Jestřábí Lhoty. V letech 1964-91 byly němčice součástí sousedních Býchor.

Původ názvu

Název obce se nejspíše odvozuje od toho, že zde žili Němci, které sem přivedli mniši ze strahovského kláštera v Praze, kterým na konci 13. století ves patřila.

Znak a vlajka obce

Podvýborem pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky byl dne 9. února 2002 usnesením č. 104 schválen znak a prapor obce. Znak tvoří modrý, zlatě lemovaný štít se stříbrnou rozsochou s kuželovou šindelovou stříškou a zlatým zvonem na hřídeli, provázená dvěma zlatými lipovými ratolestmi se sedmi listy. Prapor tvoří dva svislé pruhy - modrý a žlutý. V modrém pruhu bílá rozsocha s kuželovou šindelovou stříškou a žlutým zvonem na hřídeli; poměr šířky k délce listu je 2:3

Administrativní údaje

Němčice jsou od roku 1991 samostatnou obcí, katastrální výměra činí 7,16 km² a žije zde 359 stálých obyvatel (1. ledna 2016).

Fotogalerie

Střed obce Němčice (2008)

Odkaz

www.ou-nemcice.cz

Mapa

Poloha

Němčice leží 9 kilometrů severovýchodně od Kolína v nadmořské výšce 235 metrů.

V této obci naleznete

Nejbližší obce

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK