Cesty a památky

Kolínsko » Předhradí

Předhradí
Pňov-Předhradí, znak obce (2020)

O vsi Předhradí je první písemná zmínka z roku 1352, musí ale být mnohem staršího založení, protože tvořila předhradí hradu Oldříš již v 10. století. V roce 1395 se zde připomíná Hereš ze Zaječic a po jeho smrti v roce 1399 bratr Aleš. Jelikož Aleš brzy zemřel, ustanovil král Václav IV. poručníkem jeho nezletilých dětí karlštejnského purkrabího Kuneše z Olbramovic, který se v roce 1415 stal i majitelem vsi. V roce 1453 se Předhradí stalo součástí poděbradského panství, ke kterému patřilo až do zrušení patrimoniální správy v roce 1848.

V letech 1850 - 1960 bylo Předhradí samostatnou obcí v okrese Poděbrady, od roku 1960 pak v okrese Nymburk. Od 1. ledna 1969 bylo Předhradí spojeno s Pňovem do obce Pňov-Předhradí, od 1. ledna 1980 bylo Předhradí vymezeno jako část obce Pňov s vlastním katastrálním územím. Při poslední reorganizaci státní správy v roce 2007 se obec Pňov-Předhradí stala součástí okresu Kolín.

Původ názvu

Název obce je odvozen od polohy před hradem Oldříš. Tvar názvu se od středověku výrazně nezměnil a spíše odpovídal zkušenostem písaře. Setkáváme se s tvary Prziehrad (1352), Prziedhrad (1367), Podyehrad (1369), Prziehradie (1399), Prziedhradie (1410) a nakonec Předhradí (1533).

Znak a vlajka obce

Podvýborem pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky byl dne 10. září 2020 rozhodnutí, č. 66 schválen znak a prapor obce, jehož autorem je heraldická kancelář Velebný & Fam s. r. o. z Ústí nad Orlicí. Jedná se o tzv. mluvící znak, který tvoří modrý španělský štít s modrou vlnitou patou (symbolizue řeku Labe) překrývající stříbrné cimbuří (symbolizuje hrad Oldříš) o třech stínkách (obec tvoří tři části). Nad prostřední stínkou je zlatá ostrva se třemi suky, z nichž vyrůstá do stran dubový list (symbolizuje Oldřichův dub). V hlavě štítu nad ostrvou je stříbrná podkova (zemědělství) a po jejích stranách po jednom zlatém čtyřlístku (původní název obce Klipec = Glückz = ve starogermánštině štěstí).

Administrativní údaje

Předhradí tvoří se sousedním Pňovem dvojobec s názvem Pňov-Předhradí, jeho vlastní katastrální území činí 2,42 km².

Fotogalerie

Předhradí - pohled z věže kostela (2016)Ulicová zástavba v Předhradí (2010)

Odkaz

www.pnov-predhradi.wbs.cz

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK