Cesty a památky

Kolínsko » Choťovice » Kozí hůra - PP

Kozí hůra - PP
*

Choťovice, Polní Chrčice, Žehuň, Příroda, Přírodní památky

Přírodní památka (PP) Kozí hůra byla vyhlášena na pěti samostatných lokalitách v nadmořské výšce 226 - 262 metrů s celkovou rozlohou 17,35 ha z důvodu ochrany unikátních zbytků širokolistých suchých trávníků (20 % území) a na ně navazujících lesních porostů (50 % území). Souvisejícím důvodem je zajištění ochrany části Evropsky významné lokality Kozí hůra.

Nejcenější částí chráněného území přírodní památky jsou fragmenty unikátních ekosystémů suchých trávníků a křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) a mozaika typických dubohabřin a nevyhraněných lesních porostů na přechodu mezi dubohabřinami a teplomilnými doubravami s okrajovým výskytem vlhkých acidofilních doubrav (Quercetea robori-petraeae) na kyselých půdách. Na tyto ekosystémy se váže řada cenných chráněných rostlin a živočichů.

Hořeček nahořklý pravý (Gentianella amarella ssp. amarella) je kriticky ohrožená (C1) dvouletá bylina z čeledi hořcovitých, dorůstá výšky 10 až 35 (výjimečně až 55) cm. Kvete od července do září světle fialovými květy kalichovitého tvaru. Dříve se vyskytoval roztroušeně na většině území Čech a na jihozápadní Moravě, dnes velice vzácný, rychle z přírody mizející druh. Na jedné z dílčích ploch PP Kozí hůra roste 12 kvetoucích exemplářů.

Vstavač nachový (Orchis purpurea) je silně ohrožená (C2) vytrvalá bylina z čeledi vstavačovitých, dorůstá výšky až 90 cm, je to nejvyšší u nás rostoucí orchidej. Kvete v květnu, velké, husté květenství je nejdříve kuželovité, později široce válcovité, složené z velkých květů špinavě nachově hnědočervené barvy, s tmavými fialovými až černými tečkami a čárkami. Na jedné z dílčích ploch PP Kozí hůra roste 32 kvetoucích exemplářů.

Čistec německý pravý (Stachys germanica subsp. germanica) je silně ohrožená (C2) dvouletá bylina z čeledi hluchavkovitých, dorůstá výčky 30 až 100 cm. Kvete od června do srpna, květenstvím je lichopřeslen s 16–20 kratičce stopkatými vlnatě chlupatými květy. Na jedné z dílčích ploch PP Kozí hůra roste ve dvou trsech.

Ledenec přímořský (Tetragonolobus maritimus) je ohrožená (C3) vytrvalá bylina z čeledi bobovitých, dorůstá výšky 10 až 40 cm. Kvete od května do července, jednotlivými kalichovitými žlutými květy na dlouhých stopkách, vzácně i po dvou, pavéza je jemně hnědě proužkovaná. V celém území PP Kozí hůra je velmi hojným druhem.

Medovník meduňkolistý (Melittis melissophyllum) je ohrožená (C3) léčivá vytrvalá bylina z čeledi hluchavkovitých, dorůstá výšky 20 až 60 cm. Kvete v květnu a červnu, velké pyskaté květy s horním pyskem celistvým a dolním trojcípým jsou obvykle bílé s prostředním cípem dolního pysku růžovým, vzácně celé bílé nebo celé růžové. Roste roztroušeně v celém území PP Kozí hůra, její sběr je ve volné přírodě přísně zakázán!

Vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia) je ohrožená (C3) vytrvalá bylina z čeledi vstavačovitých, dorůstá výšky 30 až 55 cm. Kvete od května do července bílými květy. Zmínky o něm se v naší literatuře objevují už v polovině 16. století, zmiňuje se o něm i Matthioli ve svém Herbáři. Na dvou z dílčích ploch PP Kozí hůra roste pouze v několika exemplářích.

Hořec brvitý (Gentianopsis ciliata) je ohrožená (C3) dvouletá až vytrvalá bylina z čeledi hořcovitých, dorůstající výšky 10 až 30 cm. Na rozdíl od jiných hořců nevytváří přízemní růžici listů. Kvete od srpna do října sytě modrými květy se čtyřčetnou korunou na konci stonku. Na jedné z dílčích ploch PP Kozí hůra se vyskytuje v počtu několika exemplářů.

Lněnka lnolistá (Thesium linophyllon) je ohrožená vytrvalá bylina (C3) z čeledi santálovitých, dorůstající výšky 10 - 60 cm. Kvete od května do srpna bílými kvítky ve vzpřímené latě. Jedná se o poloparazitickou rostlinu, parazitující na kořenech jiných rostlin. Na jedné z dílčích ploch PP Kozí hůra se vyskytuje v poměrně hojném počtu.

Okrotice bílá (Cephalanthera damasonium) je pozornost vyžadující (C4) vytrvalá bylina z čeledi vstavačovitých, dorůstá výšky 20 až 60 cm. Kvete v květnu až červenci krémově bílými, polouzavřenými kvítky. Přestože tato krásná lesní orchidej obsahuje chlorofyl nezbytný k fotosyntéze, množství uhlíkatých látek potřebuje doplňovat pomocí symbiotických hub žijících v kořenech a okolí kořenů, na kterých je plně závislá po celou dobu svého vývoje. Na několika dílčích plochách PP Kozí hůra se vyskytuje v hojném počtu.

Lilie zlatohlavá (Lilium martagon) je pozornost vyžadující (C4) vytrvalá bylina z čeledi liliovitých, dorůstá výšky 40 až 150 cm. Kvete od června do července, jejím květenstvím je hrozen, okvětní lístky jsou obloukovitě ven zahnuté, nachově červené, skvrnité. Na jedné z dílčích ploch PP Kozí hůra se vyskytuje v počtu několika desítek jedinců.

Hlístník hnízdák (Neottia nidus avis) je pozornost vyžadující (C4) vytrvalá nezelená bylina z čeledi vstavačovitých, jedná se o naši nejběžnější orchidej, která dorůstá výšky 20 až 60 cm. Kvete od května do června, její květenství je 7 až 15 cm dlouhé, květy jsou žlutohnědé. Rostlina je zcela zbavená funkčního chlorofylu – není schopna fotosyntézy a je proto celý svůj život závislá na soužití s určitými druhy hub (tzv. mykorhize), které získávají živiny formou symbiózy s kořeny listnatých stromů, především buku. Na jedné z dílčích ploch PP Kozí hůra se vyskytuje hojně.

Kamejka modronachová (Buglossoides purpurocaerulea) je pozornost vyžadující (C4) vytrvalá bylina z čeledi brutnákovitých, která vytváří dlouhé podzemní plazivé výhonky, z nich vyrůstají dvojí chlupaté lodyhy – květonosné a bezkvěté, dorůstá výšky 15 až 60/70 cm. Kvete od dubna do června, květy mají barvu purpurovou, která se postupně mění v azurově modrou. Na čtyřech dílčích plochách PP Kozí hůra se vyskytuje hojně.

Ťuhýk obecný (Lanius collurio) je ohrožený (EN) druh tažného pěvce z čeledi ťuhýkovitých, na naše území přilétá od konce dubna a odlétá v průběhu srpna. Na jedné z dílčích ploch PP Kozí hůra se vyskytuje jeden hnízdící pár.

Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) je ohrožený (EN) druh tažného pěvce z čeledi drozdovitých, na naše území přilétá od dubna do května, do zimovišť se vrací v srpnu až září. Na jedné z dílčích ploch PP Kozí hůra se vyskytuje jeden hnízdící pár.

Otakárek feniklový (Papilio machaon) je ohrožený (EN) pestře zbarvený denní motýl z čeledi otárkovitých, rozpětím křídel má 60 - 80 mm. Na území PP Kozí hůra se vyskytuje pouze několik jedinců.

Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) je téměř ohrožený (NT) druh tažného ptáka z čeledi lejskovitých, ze zimovišť se vrací na přelomu dubna a května a odlétá na přelomu srpna a září. Na jedné z dílčích ploch PP Kozí hůra se vyskytuje jeden hnízdící pár.

Krasec (Agrilus hyperici) je téměř ohrožený (NT) druh kovově zbarveného brouka, který obývá slunné stráně s porosty třezalky. Jeho populace na území PP Kozí hůra byla zjištěna v řádu pouze několika jedinců.

Prohlášení za památku

Přírodní památka byla vyhlášena nařízením Středočeského kraje č. 7/2017 ze dne 16. 2. 2017, účinným od 5. dubna 2017; v Ústředním seznamu ochrany přírody (ÚSOP) zatím nebyla zaevidována (čeká se na zaslání dokumentace od Krajského úřadu Středočeského kraje).

Fotogalerie

Kozí hůra od severu (2018)Přírodní památka Kozí hůra (2018)Přírodní památka Kozí hůra - trávníky na severním úbočí (2018)Přírodní památka Kozí hůra - hořeček nahořklý pravý (2016)Přírodní památka Kozí hůra - hořeček nahořklý pravý, detail (2016)Přírodní památka Kozí hůra - kamejka modronachová, porost (2018 foto Bohuslav Švácha)Přírodní památka Kozí hůra - kamejka modronachová (2018 foto Bohuslav Švácha)Přírodní památka Kozí hůra - kamejka modronachová, detail (2018 foto Bohuslav Švácha)Přírodní památka Kozí hůra - hlístník hnízdák (2018 foto Bohuslav Švácha)Přírodní památka Kozí hůra - vstavač nachový_1 (2018 foto Bohuslav Švácha)Přírodní památka Kozí hůra - vstavač nachový_2 (2018 foto Bohuslav Švácha)Přírodní památka Kozí hůra - vstavač nachový_2, detail (2018 foto Bohuslav Švácha)Přírodní památka Kozí hůra - mapa (2017)

Zdroj informací

Ústřední seznam ochrany přírody Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Mapa

Poloha

NA Přírodní památku tvoří pět vzájemně oddělených částí na území EVL Kozí hůra, přístupných po silnicích, polních a lesních cestách. Ve směru od Polních Chrčic lze dílší plochu č. 3 přehlédnout z rozhledny, postavené na hraně chráněného území.

GPS: 50°7'25.139"N, 15°17'43.258"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK