Cesty a památky

Kolínsko » Červené Pečky » Lom u Červených Peček - PP

Lom u Červených Peček - PP
***

Červené Pečky, Příroda, Přírodní památky

Přírodní památka (PP) Lom u Červených Peček (kategorie Mezinárodního svazu ochrany přírody IUCN – III, přírodní památka) byla vyhlášena v nadmořské výšce 258 - 265 metrů na rozloze 0,1393 ha z důvodu ochrany příbřežni pískovcové facie svrchněkřídového moře s hromadným výskytem schránek ústřice druhu Rhynchostreon suborbiculatum v uloženinách „bouřového typu", který je světovým unikátem. Z tohoto důvodu byla PP Lom u Červených Peček zařazena mezi nejvýznamnější světové paleontologické lokality.

Přírodní památku tvoří opuštěná pískovna s vodorovným dnem a výškou stěny 6 metrů, v profilu jsou pod asi 3 metry mocnou vrstvou pleistocenní spraše odkryty cenomanské křídové pískovce a písky svrchní křidy. Pozoruhodností je asi 60 cm silná vrstva s enormnim nahromaděnim schránek ústřic druhu Rhynchostreon suborbiculatum, které byly nahromaděny pravděpodobně v průběhu mořské bouře (podle nesouměrného uložení nevytříděných schránek). Některé schránky dosahují velikosti až 10 cm a mají dosud (po více než 90 milionech let) zachované původní zbarvení. V nejvyšší části (pod sprašovou závějí) se dále vyskytují vápence, ve spodní části odkryvu jsou žlutavé, dobře vytříděné rozpadavé jemno až středozrnné křemenné pískovce s ojedinělými úlomky makrofauny. Nad nimi jsou glaukonitické pískovce se štěrčíkovou příměsí, které pak přecházejí do vápnitých štěrčíkových slepenců tvořených z rozpuštěných schránek ústřic, jejichž výskyt je zde omezen. Do nadloží přecházejí slepence do světlešedých nevápnitých, středně až hrubozrnných glaukonitických pískovců s ojedinělými valouny křemene až 3 cm v průměru. Pevný strop křídového odkryvu tvoří ostře nasedající lavice organodetritického písčitého vápence s křemennými valouny a faunou, převážně v úlomcích.

Písčité a sprašové stěny jsou bohatě osídleny blanokřídlým hmyzem, z tohoto  hlediska má území význam pro samotářské včelky a vosičky. Botanicky je lokalita nevýznamná.

Prohlášení za památku

Přírodní památka byla vyhlášena Krajským národním výborem Středočeského kraje s účinností od 8. února 1977, v Ústředním seznamu ochrany přírody (ÚSOP) je evidována pod kódem 635.

Fotogalerie

Červené Pečky - lom u Červených Peček, celkový pohled na přírodní památku (2008)Červené Pečky - lom u Červených Peček, pohled od severovýchodu (2008)Červené Pečky - lom u Červených Peček (2013)Červené Pečky - lom u Červených Peček, pohled od jihu (2013)Červené Pečky - lom u Červených Peček, detail jednotlivých vrstev na lomové stěně (2013)Červené Pečky - lom u Červených Peček, ústřice druhu Rhynchostreon suborbiculatum, detail_1 (2013)Červené Pečky - lom u Červených Peček, ústřice druhu Rhynchostreon suborbiculatum, detail_2 (2013)Červené Pečky - lom u Červených Peček, ústřice druhu Rhynchostreon suborbiculatum, detail_3 (2013)

Zdroj informací

Ústřední seznam ochrany přírody Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

 

Mapa

Poloha

Lom se nachází v severní části městyse pod železniční zastávkou. Nevede k němu žádná značená cesta, přístup je od můstku po málo znatelné cestě po levé straně Nebovidského potoka.

GPS: 49°59'11.680"N, 15°12'21.180"E

Přístupnost

Volně přístupné

V tomto městysi ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK