Cesty a památky

Kolínsko » Dobřichov » Sládkova stráň - PP

Sládkova stráň - PP
*

Dobřichov, Příroda, Přírodní památky

Přírodní památka (PP) Sládkova stráň (kategorie Mezinárodního svazu ochrany přírody IUCN – IV, řízená rezervace) byla vyhlášena v nadmořské výšce 214 - 230 metrů na rozloze 0,8350 ha z důvodu ochrany porostů sucho a teplomilných rostlin s vysokou druhovou rozmanitostí a vzácnými vstavačovitými rostlinami.

Přírodní památka se rozkládá na příkrém severovýchodním svahu s uměle vytvořeným terasováním na svrchokřídových sedimentech (opuka a slínovce turonu), půdu tvoří minerálně bohatá hnědozem. Největší část plochy PP Sládkova stráň (85 %) tvoří mezofilní (ani mokré ani suché) louky nížin a podhorského stupně, zbylou část (15 %) tvoří druhově bohatá bylinná společenstva hlubších minerálně silných půd teplých oblastí. Jedná se o vzácně zachované území v okolní intenzivně zemědělsky obhospodařované krajině i v kontextu celé, zemědělsky narušené krajiny středního Polabí. Kromě chráněných druhů rostlin si území zachovává vysokou druhovou rozmanitost porostů suchomilných a teplomilných rostlin, například jitrocel prostřední (Plantago media), jehlice trnitá (Ononis spinosa), rožec rolní (Cerastium vulgare), kopretina bílá (Leucanthemum vulgare), máchelka srstnatá (Leontodon hispidus), jetel pochybný (Trifolium dubium), mebo třeslice prostřední (Briza media). Území má rovněž zoologický význam, především pro bezobratlé živočichy, především sarančata, brouky a motýly (např. okáč bojínkový, modrásci nebo otakárek fenyklový), detailní zoologický průzkum zatím nebyl proveden.

Vstavač kukačka (Orchis morio) je silně ohrožená EN vytrvalá orchidej z čeledi vstavačovitých, dorůstá výšky 8 až 40 cm. Kvete od května do června květenstvím dlouhým až 13 cm, květy mají barvu světle až tmavě nachovou, vzácně i bílou, květní pysk je širší než delší. Na území PP Sládkova stráň se v počtu několika desítek jedinců vyskytuje v nachové i bílé variantě.

Prvosenka jarní (Primula veris canescens) je ohrožená VU vytrvalá bylina z čeledi prvosenkovitých, dorůstá výšky 4 až 20 cm. Jedná se o známou léčivou rostlinu lidově zvanou petrklíč, která kvete od dubna do května výraznými vonnými žlutými květy se zvonkovitými kalichy. Na celém území PP Sládkova stráň roste v počtu několika tisíc jedinců, její sběr je přísně zakázán!

Sněženka podsněžník (Galanthus nivalis) je ohrožená VU vytrvalá bylina z čeledi amarylkovitých. Z podzemní cibule vyrůstají 2 sivozelené úzké listy a vzpřímený květní stvol dlouhý až 30 cm, který nese vždy jeden květ složený z bílých delších vnějších okvětních lístků a z kratších vnitřních bílých lístků, při okraji se zeleným lemem. Kvete od února do dubna. Na území PP Sládkova stráň roste několik trsů.

Bradáček vejčitý (Listera ovata) je pozornost vyžadující NT vytrvalá orchidej z čeledi vstavačovitých, dorůstá výšky až 60 cm. Kvete od května do července žlutozelenými květy na vzpřímené lodyze. Na území PP Sládkova stráň se vyskytuje v počtu 25 jedinců na malé ploše v severozápadní části.

Prohlášení za památku

Přírodní památka byla vyhlášena Okresním národním výborem v Kolíně s účinností od 1. ledna 1988, v Ústředním seznamu ochrany přírody (ÚSOP) je evidována pod kódem 1055.

Fotogalerie

Dobřichov - přírodní památka Sládkova stráň (2017)Dobřichov - přírodní památka Sládkova stráň, detail (2017)Sládkova stráň - porost prvosenky jarní (2018, foto Bohuslav Švácha)Sládkova stráň - prvosenka jarní (2018, foto Bohuslav Švácha)Sládkova stráň - prvosenka jarní, detail (2018, foto Bohuslav Švácha)Dobřichov - přírodní památka Sládkova stráň, bradáček vejčitýDobřichov - přírodní památka Sládkova stráň, vstavač kukačkaDobřichov - přírodní památka Sládkova stráň, mapa (Mapy.cz)Dobřichov - Sládkova stráň na mapě II. vojenkého mapování 1836-52 (© 2st Military Survey, Austrian State Archive/Military Archive, Vienna)

Zdroj informací

Ústřední seznam ochrany přírody Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Mapa

Poloha

Přírodní památka se nachází 200 metrů jihovýchodně od hřbitova v Dobřichově, přístup je po neznačené cestě.

GPS: 50°4'16.182"N, 15°2'15.355"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK