Cesty a památky

Kolínsko » Velim » Skalka u Velimi - PP

Skalka u Velimi - PP
*

Velim, Příroda, Přírodní památky

Přírodní památka (PP) Skalka u Velimi (kategorie Mezinárodního svazu ochrany přírody IUCN – III, přírodní památka) byla vyhlášena v nadmořské výšce 200 – 210 metrů na rozloze 2,5116 ha z důvodu ochrany mimořádně bohatého naleziště druhohorní křídové mořské fauny, které je typovou lokalitou řady druhů bezobratlé fauny z doby před cca 65 miliony let, dále z důvodu geologické formace křídových hornin a jezírko uprostřed také jako důležité útočiště obojživelníků a bezobratlých živočichů v okolní zemědělsky intenzivně využívané krajině. Chráněné území v současnosti ohrožuje skládka a drtírna štěrků, zřízená zde majiteli restituovaných pozemků.

Přírodní památku tvoří bývalý jámový lom (zvaný Němečkův lom) na amfibolit, kde byl v průběhu těžby odkrytý důležitý stratotypový profil s příbojovými sedimenty české křídy, kdy se na konci druhohor v období svrchní křídy toto území postupně potápělo do moře. Návrší, tvořené pevnějšími horninami, totiž po nějakou dobu tvořila ostrovy, kolem kterých se postupně ukládaly příbojové usazeniny, obsahující pozůstatky flóry i fauny (převážně ústřice, mořské houby, korály, ramenonožce, ježovky, žraločí zuby atd.). V lomu jsou v nadloží dříve těžených amfibolitů dvě kapsy s podobným složením. V kapse při vstupu do lomu jsou vyvinuty slepence s vápnito-jílovitým tmelem (2 m) a valouny vápence s množstvím zkamenělin. Následují dvě slabě vyvinuté polohy, které se místy až ztrácí – vápnitý pískovec (do 0,6 m) s čočkami vápence, které obsahují hojnou faunu, nazelenalý jemnozrnný pískovec (do 0,4 m) a v nadloží mohutné uloženiny světlých prachovitých slínovců (až 3,4 m) s četnými zbytky spongií (druh houby). Vrstevní sled je ukončen světlými pevnými slínovci (relikt do 0,5 m) s nálezy ze spodního a středního turonu. V druhé kapse uvnitř lomu jsou lépe vyvinuty bazální slepence (až 3,7 m), vápnité pískovce s čočkami vápence (až 0,9 m) a zeleně zbarvený jílovitý pískovec (až 0,7 m). Poslední vrstvou v nadloží prachovitých slínovců (1,7 m) jsou světlé pevné slínovce (relikt 0,2–0,3 m), v nichž byli zjištěny úlomky misek mořského mlže (typu ústřice) Spondylus spinosusze ze spodního a středního turonu.

Prohlášení za památku

Přírodní památka byla vyhlášena Okresním národním výborem Kolín ke dni 1. ledna 1987, v Ústředním seznamu ochrany přírody (ÚSOP) je evidována pod kódem 1017.

Fotogalerie

Velim - přírodní památka Skalka u Velimi (2019)Velim - přírodní památka Skalka u Velimi (2019)Velim - přírodní památka Skalka u Velimi (2019)Velim - přírodní památka Skalka u Velimi (2019)Velim - přírodní památka Skalka u Velimi (2019)Velim - přírodní památka Skalka u Velimi (2019)Velim - přírodní památka Skalka u Velimi, mapa (Mapy.cz)

Zdroj informací

Ústřední seznam ochrany přírody Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Mapa

Poloha

Přírodní památka se nachází v jihovýchodní části vsi, přístup je po cestě odbočující jihozápadně ze silnice Nová Ves I - Velim.

GPS: 50°3'38.730"N, 15°7'43.160"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK