Cesty a památky

Kolínsko » Bečváry » Lůmek u Bečvár - PP

Lůmek u Bečvár - PP
*

Bečváry, Příroda, Přírodní památky

Přírodní památka (PP) Lůmek u Bečvár (kategorie Mezinárodního svazu ochrany přírody IUCN – III, přírodní památka) byla vyhlášena v nadmořské výšce 290 – 297 metrů na rozloze 0,2594 ha z důvodu výskytu vzácné horniny griquait s krystaly diopsidu, pyropů a četných svrchnokřídových zkamenělin.

Lůmek leží na západném okraji Kutnohorské plošimy a tvoří ho několik terénních stupňů a skalních výchozů, coby pozůstatky po lomové činnosti, jeho hlavní částí je skalní stěna vysoká cca 6 metrů. Skála je tvořena granátickým serpentinitem (hadcem) v rulách kutnohorského kristalinika, ve kterém jsou mimo rudě zbarvených pyropů (tzv. Kolínských granátů) tenké pásky griquaitu s diopsidem. Povrch území pokrývají kvartérní sprašové hlíny, místy i hnědozemě, a nezralé a nevyvinuté půdy na lomem obnaženém povrchu. Botanicky a zoologicky není území zajímavé, z chráněných živočichů se zde vyskytuje ropucha obecná (Bufo bufo).

Griquait je vzácná metamorfovaná hornina vysoké hustoty, odrůda eklogitu, obsahující krystaly diopsidu, který je dávána do souvislosti se vznikem diamantů. Jedná se o celosvětově vzácnou horninu a v přírodní památce Lůmek u Bečvár o její jediný známý výskyt v České republice. Dodržujte přísný zákaz dobývání minerálů ze skály nebo stěny lomu!

Ropucha obecná (Bufo bufo) je zranitelný VU druh obojživelníka z čeledi ropuchovitých, dorůstá do délky 12 cm. její potravou je převážně škodlivý hmyz, jedná se o velmi užitečného živočicha. V zatravněné části PP Lůmek u Bečvár bylo zjištěno několik jedinců.

V okolí se nacházejí další lokality spojené s výskytem pyropů – lůmek na Vysockém potoce u Bořetic, údolí Jordán u Sedlova a údolí Polepky mezi Ratboří a Hranicemi (Granátnice).

Prohlášení za památku

Přírodní památka byla vyhlášena Okresním národním výborem Kolín ke dni 1. ledna 1987, v Ústředním seznamu ochrany přírody (ÚSOP) je evidována pod kódem 1016.

Fotogalerie

Bečváry - přírodní památka Lůmek u Bečvár_1 (2009)Bečváry - přírodní památka Lůmek u Bečvár_2 (2009)Bečváry - přírodní památka Lůmek u Bečvár_3 (2009)Bečváry - přírodní památka Lůmek u Bečvár_4 (2009)Bečváry - přírodní památka Lůmek u Bečvár, detail lomové stěny s pyropy a pásky griquaitu (2009)Bečváry - přírodní památka Lůmek u Bečvár, mapa (Mapy.cz)

Zdroj informací

Ústřední seznam ochrany přírody Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Mapa

Poloha

Přírodní památka se nachází severně od rybníka Bosňák na jižním okraji obce, nejsnazší přístup je po břehu rybníka od silnice Bečváry - Drahobudice.

GPS: 49°57'10.399"N, 15°4'16.642"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK