Cesty a památky

Kolínsko » Doubravčany » Stébelnatá rula - PP

Stébelnatá rula - PP
***

Doubravčany, Příroda, Přírodní památky

Přírodní památka (PP) Stébelnatá rula (kategorie Mezinárodního svazu ochrany přírody IUCN – III, přírodní památka) byla vyhlášena v nadmořské výšce 290 – 297 metrů na rozloze 0.0259 ha z důvodu ochrany ukázky stébelnaté struktury ruly kutnohorského krystalinika.

Chráněné území je tvořeno stěnou bývalého lůmku, která dosahuje výšky cca 8 metrů. V malém odkryvu, zhruba 5 metrů širokém, který vznikl zřejmě při stavbě císařské silnice v polovině 18. století, vycházejí na povrch krásně vyvinuté stébelnaté ruly, jejichž struktura připomíná zkamenělé dřevo. Tato unikátní deformace vznikla tlakem ve velkých hloubkách, kdy došlo k roztavení a opětovnému vykrystalizování minerálů. Tmavé (biobit, amfibol) a světlé (živec, křemen a muskovit) minerály vytváří několik metrů dlouhá stébla, silná maximálně 3 mm, jejichž protažení je kolmé na směr tlaku.

Lokalita je světově proslulá jako typické naleziště tzv. českých stébelnatých rul a proto se ukázky místní stébelnaté ruly se nacházejí v předních geologických sbírkách celého světa. Tomu přispěla bezpochyby i snadná dostupnost lokality při silnici, takže se tu vystřídaly celé zástupy geologů. V odborné litaratuře ji poprvé zmiňuje geolog Ferdinand von Andrian v roce 1863 v knize Příspěvky k geologii kouřimského a táborského okresu v Čechách (Beiträge zur Geologie des Kauřimer und Taborer kreises in Böhmen).

Prohlášení za památku

Přírodní památka byla vyhlášena usnesením rady Okresního národního výboru v Kolíně č. 154 s účinností od 14. června 1977 a potvrzena usnesením rady KNV Středočeského kraje č. 313 ze dne 29. listopadu 1977, v Ústředním seznamu ochrany přírody (ÚSOP) je evidována pod kódem 657.

Fotogalerie

Doubravčany - výchoz stébelnaté ruly v bývalém lomu (2010)Doubravčany - ukázka stébelnaté ruly (2015)Doubravčany - výchoz stébelnaté ruly (2010)Doubravčany - znak přírodní památky (2010)Doubravčany - lomová stěna (2010)Doubravčany - přírodní památka Stébelnatá rula, mapa (mapy.cz)

Zdroj informací

Ústřední seznam ochrany přírody Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Mapa

Poloha

Přírodní památka se nachází na soukromém pozemku, na zahradě domu čp. 65.

GPS: 49°57'40.597"N, 15°0'28.092"E

Přístupnost

Přístupné po dohodě

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK