Cesty a památky

Kolínsko » Dománovice » Dománovický les - EVL

Dománovický les - EVL
***

Dománovice, Choťovice, Radovesnice II, Končice, Příroda, NATURA 2000

Evropsky významná lokalita (EVL) soustavy NATURA 2000 Dománovický les je vyhlášena v nadmořské výšce 224 - 269 metrů na území o rozloze 354,8923 ha a zahrnuje dvě oddělené oblasti – Dománovický les na severovýchodním úbočí Dománovického vrchu (části Podstáj, Hřeben, Plaček) včetně již dříve vyhlášené přírodní rezervace Dománovický les a v roce 2017 vyhlášenou přírodní památku Žiželický les. Na území EVL se nachází památné stromy Dománovický břek, Dub letní v Plačku, Dub letní silný v Podstáji, Dub v podstáji II a Dub v Podstáji III. EVL spravuje Krajský úřad Středočeského kraje.

Důvodem vyhlášení EVL je ochrana unikátních lesních společenstev a silné populace chráněného střevíčníku pantoflíčku (Cypripedium calceolus), roháče obecného (Lucanus cervus) a jediné známé lokality výskytu hnědáska osikového (Euphydryas maturna) v České republice. Lokalita byla v minulosti ohrožena nevhodnou lidskou činností, která přivedla populaci hnědáska osikového na pokraj vyhynutí a nešetrné hospodaření v lese nebralo ohled na výskyt vzácných orchidejí ani zachování potřebných stanovišť pro roháče. Po vyhlášení EVL se v posledním období situace nejenom že stabilizovala, ale díky změně hospodaření v lese dochází k postupné obnově populací všech chráněných živočichů i rostlin.

Typy evropských stanovišť a kód předmětu ochrany:

9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum,
9190 - Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních,
9110 - Eurosibiřské stepní doubravy.

Evropsky významné druhy a kód předmětu ochrany:

1052 - hnědásek osikový (Euphydryas maturna),
1083 - roháč obecný  (Lucanus cervus),
1902 - střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus).

Prohlášení za památku

Ochrana byla vyhlášena Nařízením vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit s účinností od 15. dubna 2005 a Nařízením vlády č. 318/2013 Sb. ze dne 21. srpna 2013 o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit. V Ústředním seznamu ochrany přírody (ÚSOP) je evidována pod kódem lokality 2524 a kódem NATURA CZ0214010.

Fotogalerie

Dománovice - evropsky významná lokalita Dománovický les, mapaEvropsky významná lokalita NATURA 2000 Dománovický les (2010)Evropsky významná lokalita NATURA 2000 Dománovický les - část Žiželický les (3. 3. 2012)Evropsky významná lokalita NATURA 2000 Dománovický les (2010)Evropsky významná lokalita NATURA 2000 Dománovický les - hranice rezervace (3. 3. 2012)Evropsky významná lokalita NATURA 2000 Dománovický les - dubohabřina (2010)Evropsky významná lokalita NATURA 2000 Dománovický les - okrotice červená v Žiželickém lese (Lenka Šoltysová 17. 6. 2011)Evropsky významná lokalita NATURA 2000 Dománovický les - samička roháče obecného v Žiželickém lese (Lenka Šoltysová 17. 6. 2011)

Zdroj informací

Databáze zvláště chráněných území Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Mapa

Poloha

Území leží východně od obce Dománovice.

GPS: 50°6'45.650"N, 15°20'43.340"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK