Cesty a památky

Země poznané » cestopisy Česko » Znovuzrozená boží muka

Znovuzrozená boží muka

Česká republika (říjen 2017, Časopis Na Cestu 11-12/2017)

Kousek za Lošany, při silnici spojující Kolín a Kouřim, stojí mohutná bílá sloupová boží muka z konce 18. století, kterým nikdo neřekne jinak než "Kolowrat". Bohužel se již nejedná o originál, byť stávající kopie je od své původní předlohy k nerozeznání. V únoru roku 2011 totiž byla památka zcela zničena nárazem auta při tragické dopravní nehodě.

K jejich obnově došlo v letech 2012–13 za dohledu sochaře Alexandra Kozla a nově byla raději postavena o 1 metr dále od krajnice vozovky; jejich původní místo dnes připomíná pietně ponechaný základ. Celkové náklady za opravu se vyšplhaly na 320 000 Kč.

Boží muka tvoří výrazná architektura vysoká 7 metrů, postavená z rulového lomového kamene a pálených cihel, z vrchu opatřená vrstvou bílé omítky. Hrubější struktura omítky je dána velikostí zrn použitého písku a po nanesení byla uhlazena dřevěným hladítkem, což odpovídá technologickým postupům v době jejich vzniku.

Ve výklencích na soklu byly umístěny čtyři obrazy, které jsou volnou rekonstrukcí nezachované barokní malířské výzdoby památky, o jejíž podobě ani ikonografickém programu se bohužel v písemných pramenech nezachovaly žádné zmínky. Autorem ideových námětů všech čtyř obrázků je Mgr. Vladimír Rišlink, ředitel Regionálního muzea v Kolíně, a namaloval je v letech 2013-15 akademický malíř Pavel Šmejkal ze Sázavy. Nejprve byl instalován v červnu 2014 obraz, který zobrazuje patrony pravděpodobného stavebníka božích muk, podmaršálka Václava Kajetána z Kolovrat (sv. Václava, Pannu Marii a sv. Kajetána) s jeho erbem, neseným anděly, a obraz věnovaný obci Lošany, na kterém nesou zemští patroni sv. Prokop a sv. Vojtěch, znak obce a v pozadí patron obce, sv. Jiří, který zabíjí draka. Zbylé dva obrazy byly instalovány v červnu 2016. Jeden je věnován mladému hraběti Filipu Kolovratovi, který měl dle tradice na tomto místě zemřít, když byl po zranění v bitvě u Kolína vezen do provizorního lazaretu v Lošanech (proto je na něm zobrazena sv. Barbora jako patronka blažené smrti a sv. Filip Neri), a obraz věnovaný památce bitvy u Kolína (18. června 1757), což je na něm uvedeno česky, latinsky, francouzsky a německy kolem velkého znaku Rakousko-Uherska.

Boží muka jsou zapsána do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR.

Roman Šulc, 2017

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK