Cesty a památky

Země poznané » Putování Levantou

Putování Levantou (duben 2009, Sýrie)

Památky a příroda Sýrie

Nepři se s vlastníky Písma, leda způsobem nejvhodnějším − a pouze s těmi z nich, kdož nespravedliví jsou. A rcete: Uvěřili jsme v to, co bylo sesláno nám, i v to, co bylo sesláno vám, a náš Bůh a váš Bůh jedno jsou; a my do vůle Jeho jsme odevzdáni. (Korán 29:46)

Dva roky po naší cestě se v roce 2011 rozhořela v Sýrii občanská válka, která tuto zemi proměnila v peklo na zemi. Jedná se o stále trvající vnitřní ozbrojený politický konflikt, který vypukl 15. března 2011 po napadení syrskou armádou účastníků poklidných demonstrací v rámci tzv. arabského jara. Následovalo povstání významné části obyvatelstva, které v roce 2012 eskalovalo do občanské války a faktického roztříštění země na mnoho frakcí bojujících za rozličné cíle ve velmi nepřehledném konfliktu.

Nejvýznamnější strany konfliktu jsou vláda prezidenta Asada, která chce potlačit povstání a udržet si vládu pokud možno nad celou zemí (na její straně stojí drtivá většina alávitů a většina příslušníků ostatních náboženských menšin, podporu ze zahraničí dostává především od Ruska a Íránu), umírnění rebelové, kteří požadují ukončení téměř pět desetiletí trvající vlády Socialistické strany arabské obrody a rezignaci prezidenta Asada (na jejich straně bojují především umírnění většinoví sunnité a zahraniční podpory se jim dostává především od USA, Západní Evropy a Turecka), syrští Kurdové, kteří usilují o co největší autonomii až samostatnost svých teritorií (ze zahraničí se jim dostává určitě podpory od Západu a naopak jsou terčem útoků ze strany Turecka), a islamisté usilující o obnovení kalifátu či vybudování jiné pravé islámské říše, které reprezentují navzájem soupeřící Islámský stát a s Al Kajdou spojená fronta an-Nusrá (na jejich straně bojují místní radikálové a mudžáheddíni z celého světa a podporu dostávají od radikálních kruhů ze Saudské Arábie a dalších arabských států a Turecka, naproti tomu Islámský stát je terčem útoků ze strany celé řady zemí, počínaje Západem a konče Tureckem).

Ze zde popisovaných zážitků již mnoho není pravda. Zem se proměnila v trosky, turistika v Sýrii neexistuje. Je otázkou, zda a v jaké podobě vůbec bude tato země existovat. Budiž toto čtení určitým mementem pro všechny lidi. Náš svět je složitý a běh událostí zrychluje. Nechť je s vámi mír a boží slitování / As-salamu alikoum wa rahmatullah.

Mapa

OBJEKTIV ČT

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK