Cesty a památky

Kolínsko » Bašta » mědihamr

mědihamr
*

Bašta, Starý Kolín, Industriál, Mlýny

Původní mědihamr (na rozbíjení měděné rudy) zřejmě z přelomu 17. a 18. století, od roku 1725 kotlárna a od roku 1762 soukenická valcha. Od konce 18. století zde žila rodina valchářů Jelínků, ve 20. letech 19. století je střídá rodina Cikrtů. Koncem 19. století přestává být valchování jako řemeslo výnosné, neboť výroba se přenáší do továren, kde probíhá strojní zpracování tkanin. Od té doby baštecká valcha sloužila pouze obytným účelů a byl zasypán i vodní náhon pro buchar. V letech 1993–94 byla provedena generální oprava, během které došlo i k dočasnému odkrytí původního roubení. V současnosti je v majetku pana Smutného a paní Zahradníkové.

Jednopatrová prostá čtvercová budova s přístavkem při západní stěně. Hlavní budova je částečně roubená, omítnutá na rákos (tzv. „v kožichu“), přístavek je z kamenných zdí. Valbová střecha je krytá šindelem.

 

Prohlášení za památku

Bývalý mědihamr a valcha je zapsán do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 30531/2–854.

Fotogalerie

Bašta - mědíhamr od jihovýchodu (2015)Bašta - mědihamr během oprav (1993)Bašta - mědihamr, odkryté roubené stěny během opravy (1993)

Mapa

Poloha

Mědihamr čp. 45 stojí na pravém břehu labského náhonu v ulici Na Strži.

GPS: 50°0'53.130"N, 15°17'53.480"E

Přístupnost

Nepřístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK