Cesty a památky

Kolínsko » Bečváry » archeologické nálezy

archeologické nálezy

Bečváry, Archeologická naleziště, Ostatní archeologické nálezy

1. Nálezy z mladší doby kamenné (doba neolitická)

V roce 1975 byla nalezena mezi rybníkem Bosňák a rybníkem z Bečvár do Drahobudic malá kamenná sekerka trapezoidního tvaru s asymetricky zbroušeným ostřím. Nález je uložen v Regionálním muzeu Kolín.

2. Sídliště ze starší doby bronzové (kultura únětická nebo kultura knovízská)

V roce 1975 byly nalezeny mezi silnicemi Bečváry - Mančice a Bečváry - Horní Chvatliny zlomky sídlištní keramiky, mazanice a struska kultury únětické nebo knovízské. Nálezy jsou uloženy v Regionálním muzeu Kolín.

3. Nálezy z doby keltské (doba laténská)

Z blíže neurčeného místa v katastru obce pochází zlomek keramiky z časné doby laténské s kolkovanou výzdobou půlměsíčků zavěšených na lince. Dnes je umístněn v Českém muzeu stříbra v Kutné Hoře, kam byl přenesen po zrušení muzea v Uhlířských Janovicích.

4. Sídliště z raného středověku (starší doba hradištní)

V roce 1975 byly nalezeny cca 250 metrů západně od silnice Bečváry - Horní Chvátliny zlomky slovanské sídlištní keramiky z 8. - 9. století. Nálezy jsou uloženy v Regionálním muzeu Kolín.

Zdroj informací

Výzkumy v Čechách 1975, Archeologický ústav ČSAV Praha. 1978.

Valentová J.: Osídlení Kouřimska v době laténské. Archeologie ve Středních Čechách 10. 2006.

Mapa

Poloha

GPS: 49°57'25.741"N, 15°4'35.641"E

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK