Cesty a památky

Kolínsko » Běšinov » archeologické nálezy

archeologické nálezy

Běšinov, Archeologická naleziště, Ostatní archeologické nálezy

1. nálezy z doby keltské (halštatské)

Nález střepů velké hrncovité nádoby z 2. – 1. stol. př. n. l., část je uložena v Muzeu Kouřimska (Regionální muzeum v Kolíně), část v Národním muzeu v Praze.

2. depot mincí (středověk)

Nezi Běšínovem a Diblíkovem byl v roce 1927 při orbě odkryt nález 1350 kusů rozptýlených mincí, uložených někdy po roce 1125. Jedná se o denáry Bořivoje II. (1100-20), Vladislava I. (1110-25) a Soběslava I. (1125-40).

Zdroj informací

Spěšná H.: Raně středověké osídlení Kolínska. Bakalářská práce, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova. Praha 2009.

Mapa

Poloha

GPS: 49°58'51.890"N, 14°59'17.960"E

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK