Cesty a památky

Kolínsko » Bříství » Žertův statek (tvrz)

Žertův statek (tvrz)

Bříství, Tvrze, Tvrze zaniklé

Tvrz v Bříství vystavěl Oldřich z Bříství nebo jeho syn Michal po roce 1388, poprvé se připomíná v roce 1404. Po Michalově smrti v roce 1409 převzaly tvrz jeho matka Perchta a vdova Dorota. V roce 1461 tvrz s dvorem náležela Jindřichovi z Břiství, na konci 15. století Alešovi z Břiství. Vdova po Alešovi, Machna, postoupila v roce 1500 tvrz a dvůr Alešovi Vizutkovi ze Studeňan a ten v roce 1505 Mikuláši Trčkovi z Lípy, který získal i další část vsi. Pozemky náležející ke dvoru a k tvrzi postoupil Mikuláš poddaným z Křečhoře. Tvrz ztratila význam jako šlechtické sídlo a postupem času zanikla v prostoru hospodářského dvora. Po roce 1505 se již v písemných pramenech nepřipomíná.

Po třicetileté válce, kdy ves zcela zpustla, vznikly na Bříství pouze dva statky, přičemž jeden z nich, zvaný Vaněčkův, využil pozůstatků bývalé tvrze a hospodářského dvora. Dle zápisu z purkrechtní knihy obce Křečhoř "Léta P. 1671 dne 12. augusti s jistým povolením pána Lysandra z Ehrenfeldu prošancován grunt Jana Vaněčka, věkem již sešlý, kupuje Jan Žert za sumu 1222 kop a 30 grošů". K bývalému Vaněčkovu statku později připojil jeho syn Adam Žert  i druhý statek na Bříství, který koupil od Jana Plaňanského. Tím se stala rodina Žertů jedinými majiteli břístevského statku. Do dnešní podoby byl statek přestavěn v roce 1814 (letopočet byl uveden na bráně statku, zbořené v 80. letech 20. století) a konečně upraven i v roce 1883. Rod Žertů na Bříství sídlí dodnes (11. generace v přímé linii), současní majitelé Alice a Zdeněk Žertovi zde provozují sadařství.

Zbytky tvrze se dochovaly v nejstarší části areálu bývalého špejcharu, který byl postaven s využitím původního zdiva kolem roku 1662 Janem Vaněčkem. Na vnějších zdech špejcharu jsou uchovány originály bronzové výzdoby z památníku bitvy u Kolína v Křečhoři.

Bronzové desky na špejcharu si lze po domluvě volně prohlédnout v rámci prodejní doby na Žertově statku.

Fotogalerie

Bříství - Žertův statek (2006)Bříství - pozůstatky tvrze v areálu Žertova statku (7. 9. 2013)Bříství - pozůstatky tvrze v areálu Žertova statku, špejchar (7. 9. 2013)Bříství - originály bronzové výzdoby památníku bitvy u Kolína v Křečhoři (7. 9. 2013)Bříství - originály bronzové výzdoby památníku bitvy u Kolína v Křečhoři, detail (7. 9. 2013)

Mapa

Poloha

Žertův statek stojí při silnici Křečhoř – Chocenice.

GPS: 50°1'48.180"N, 15°6'49.400"E

Přístupnost

Přístupné po dohodě

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK