Cesty a památky

Kolínsko » Býchory » archeologické nálezy

archeologické nálezy

Býchory, Archeologická naleziště, Ostatní archeologické nálezy

1. depot mincí z doby stěhování národů (doba římská)

V roce 1917 byl na poloze V Borkách nalezen stříbrný denár císaře Tiberia (14 až 37 n. l.)  a na poloze Ve Lhotkách mince Faustiny ml. (161 - 175 n. l.).

2. nález z doby bronzové (kultura lužická)

V roce 1924 byl pod Horkou nalezen zlatý poklad, sestávající ze svitků ryzího zlata a zlatých ozdob o váze 149 gramů. Pocházel ze střední doby bronzové (cca 1300 př. n. l.) a nazývá se „Býchorský depot“.

3. depot mincí ze středověku

V roce 1906 byl za blíže neznámých okolností učiněn nález neupřesněného množství českých denárů knížete Bedřicha (1173, 1179-89). Sedm kusů denárů z tohoto nálezu je uloženo v Národním muzeu v Praze.

Zdroj informací

Spěšná H.: Raně středověké osídlení Kolínska. Bakalářská práce, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova. Praha 2009.

Mapa

Poloha

GPS: 50°4'3.184"N, 15°16'24.311"E

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK