Cesty a památky

Kolínsko » Býchory » kostel sv. Bartoloměje

kostel sv. Bartoloměje
*

Býchory, Kostely, synagogy a modlitebny, Kostely moderní

Kostel je poprvé písemně doložen v roce 1352 kdy náležel ke kouřimskému děkanátu, v roce 1359 je doloženo úmrtí zdejšího faráře Haška. Zdivo současného presbytáře pochází až z pozdně gotické přestavby v 15. století. Loď byla později zbořena a znovu vystavěna v letech 1854–55.

Jednolodní obdélný kostel s pravoúhlým presbytářem a obdélnou sakristií po severní straně. Nad západním průčelím se zdvíhá hranolová věž. Ve východní zdi presbytáře je zazděná náhrobní deska rodiny Pechovy z černého mramoru z roku 1850 s českým nápisem: ZDE ODPOČÍVÁ OŽELENÁ CHOTI NADLESNÍHO KATEŘINA PECHE ROZENÁ KOKOŠKA. ZESNULA V PÁNU 29. PROSINCE 1849. TÉŽ I JEJÍ DÍTKA VÁCLAV ZEMŘEL 29. DUBNA 1839 / ANNA ZEMŘELA 31. PROSINCE 1842.

Z původní pozdně gotické stavby se dochovalo zazděné hrotité okno ve východní stěně presbytáře a portál z presbytáře do sakristie z doby kolem roku 1500. Fasády kostela jsou hladké, členěné pouze obloukově uzavřenými okny a kruhovým oknem v západním průčelí nad vchodem. Presbytář je sklenut plackou, triumfální oblouk má půlkruhovitý tvar a loď je plochostropá.

Původní vnitřní zařízení kostela bylo nevýrazné a pocházelo především z poloviny 19. stol., dnes z části rozkradené, z části odvezené a ukryté. Z pozůstatku inventáře tak zaujme pouze obraz nad tabernáklem hlavního oltáře, pocházející z roku 1855 a podepsaný J. Russ, a poničená replika slavného kolínského Brandlova obrazu sv. Bartoloměje, visící donedávna po levé straně presbytáře; obraz pochází z 60. let 18. století a na obojku psa je signován Io COIRIS P. Rám obrazu se v roce 2008 rozpadl zcela zničen červotoči a obraz spadl ze stěny, naštěstí se neroztrhl. Po levé straně lodi je podstavec s věnováním na sošku (tč. uloženou), kterou v roce 1908 darovaly kostelu Marie, Anna, Johana a Klára Kubelíkovy jako dík za uzdravení otce. V komoře po levé straně vchodu jsou uloženy zbytky kamenné křtitelnice z 15. století ve tvaru kalicha. Ve věži jsou zavěšeny dva zvony z původních tří, které byly do roku 1855 zavěšeny v dřevěné zvonici vedle kostela:

  • vlevo visí menší zvon (výška 42 cm, průměr 54 cm) z let 1490-1510 od neznámého zvonaře, kolem koruny je nápis formou scriptura continua (bez mezer, interpunkce a dělení slov) gotickou minuskulí: BVBAMDOFKVCSBAWTOHGVANWBSFOKNOBFASTALHSVBOXSYGDA,
  • vpravo visí velký zvon (výška 95 cm, průměr 78 cm) od mistra Tomáše Klabala z Kutné Hory ulitý roku 1568. Kolem koruny obíhá český nápis kapitálkami: JA HLAS WOLAGICSIHO NA PASTWY SPRAWIE CESZTU PANIE TENTO ZWON DIELAN GEST KE CZTY A CHWALE PANU BOHU SKRZE MISTRA TOMASZE ZWONARZE NA HORACH KUTNACH, na přední straně pláště je dále letopočet ulití, medailon zobrazující poprsí bradatého muže s biretem a pod ním jména obyvatel obce, kteří ulití zvonu zaplatili: PAWEL DWORAK, MARTVS WAWRA, PATRYK WONDRA, LYDMYLA FANTOWA,
  • nejmenší zvon z roku 1735 byl zrekvírován v letech 1917–18.

Filiální kostel spadající pod správu Řimskokatolické farnosti Kolín v Kolínském vikariátu. Pravidelné bohoslužby se v kostele nekonají.

Prohlášení za památku

Kostel sv. Bartoloměje je zapsán do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 37325/2–3119.

Fotogalerie

Býchory - kostel sv. Bartoloměje od jihozápadu (2018)Býchory - kostel sv. Bartoloměje od jihovýchodu (2018)Býchory - kostel sv. Bartoloměje, západní průčelí (2018)Býchory - kostel sv. Bartoloměje od jihu (2018)Býchory - kostel sv. Bartoloměje od jihovýchodu (2018)Býchory - kostel sv. Bartoloměje od východu (2018)Býchory - kostel sv. Bartoloměje, závěr presbytáře (2018)Býchory - kostel sv. Bartoloměje, epitafy z 19. století (2018)Býchory - kostel sv. Bartoloměje, pohled do interiéru kostela zpod kruchty (2010)Býchory - kostel sv. Bartoloměje, vítězný oblouk  (2010)Býchory - kostel sv. Bartoloměje, severní stěna lodi (2010)Býchory - kostel sv. Bartoloměje, zbytky křtitelnice z roku 1500 (2010)Býchory - kostel sv. Bartoloměje, portál z presbytáře do sakristie z roku 1500 (2010)Býchory - kostel sv. Bartoloměje, obraz sv. Bartoloměje (2010)Býchory - kostel sv. Bartoloměje, zvony ve věži (2010)Býchory - kostel sv. Bartoloměje, velký zvon, detail výzdoby (2010)

Zdroj informací

Kutil J.: Nápisy okresu Kolín, diplomová práce, str. 107. Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická. 2012.

Mapa

Poloha

Kostel stojí v centru obce Býchory.

GPS: 50°4'4.010"N, 15°16'13.460"E

Přístupnost

Přístupné po dohodě

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK