Cesty a památky

Kolínsko » Býchory » mokřadní prameniště u Býchor

mokřadní prameniště u Býchor

Býchory, Příroda, Významné krajinné prvky

Významný krajinný prvek (VKP) Mokřadní prameniště u Býchor bylo vyhlášeno na rozloze 7,33 ha k ochraně rozsáhlého mokřadní prameniště s komplexem uměle vytvořených pramenných tůní kolem vlastního prameniště Hubenečské strouhy, která je levostranným přítokem Hlubokého potoka. Na hlavním toku jsou vybudovány dva umělé rybníčky, z nichž horní leží v zapojeném lese a dolní je lemován úzkým pásem pobřežní bylinné vegetace. Součástí území je také deprese po těžbě písku, která je z větší části zavezena a zalesněna.

Soustavu tůní nechal na prameništi v lese, který přiléhal k zámeckému parku, vybudovat majitel panství František Horský z Horskýsfeldu kolem roku 1865. Do nich byla trubkami uloženými v zemi sváděna voda z okolních pramenů a sloužila původně k umělému chovu pstruhů a divokých kachen. Odtud pak byla voda také sváděna do zámeckého parku, kde zásobila nádržky s vodotrysky, a také do vlastního zámku, úřednického domu a hospodářských objektů.

Na území VKP bylo zjištěno celkem devět chráněných druhů živočichů: rak říční (Astacus astacus), skokan štíhlý (Rana dalmatina), skokan zelený (Rana klepton esculenta), ještěrka obecná (Lacerta agilis), ledňáček říční (Alcedo atthis), žluva hajní (Oriolus oriolus), mravenec (rod Formica), střevlík (Carabus arcensis) a užovka obojková (Natrix natrix).

Prohlášení za památku

Významný krajinný prvek (VKP) je vyhlášen ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (§ 3, písm b), registrován byl zápisem do seznamu VKP Obecního úřadu obce s rozšířenou působností Kolín dne 19. října 2001.

Fotogalerie

Býchory - významná krajinný prvek mokřadní prameniště (3. 3. 2012)Býchory - významná krajinný prvek mokřadní prameniště (3. 3. 2012)Býchory - významná krajinný prvek mokřadní prameniště (3. 3. 2012)Býchory - významná krajinný prvek mokřadní prameniště (3. 3. 2012)Býchory - významná krajinný prvek mokřadní prameniště (3. 3. 2012)Býchory - významná krajinný prvek mokřadní prameniště, horní rybník (3. 3. 2012)Býchory - významná krajinný prvek mokřadní prameniště, hráz dolního rybníka (3. 3. 2012)

Zdroj informací

 Rus I., Vonička P.: Mokřadní prameniště u Býchor, Průvodce po přírodních lokalitách Kolínska. Vydal MÚ Kolín 2008.

Mapa

Poloha

VKP se rozkládá v nadmořské výšce 226 – 240 metrů jihovýchodně od Býchor nedaleko silnice Býchory – Jelen a přístupný je po neznačené lesní cestě.

GPS: 50°3'31.020"N, 15°16'54.580"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK