Cesty a památky

Kolínsko » Býchory » tvrziště

tvrziště
*

Býchory, Tvrze, Tvrze zaniklé

Tvrz v nově nabyté polovině Býchor postavil po roce 1444 její nový majitel Mikuláš z Raškovic, zakladatel zemanské rodiny Býchorských z Raškovic se znakem lilie v erbu. Dalším majitelem byl jeho syn Hynek Býchorský, který se majetku ujal v roce 1455. Od roku 1499 na tvrzí sídlil jeho syn Jan Býchorský. Poté, co v roce 1519 daroval Býchory král Ludvík Jagelonský městu Kolínu, ztratila tvrz svůj sídelní význam a Jan Býchorský odchází v roce 1520 na nově získanou tvrz v Tlustovousech, kterou koupil i s nedalekými Horoušany. Po tomto roce tvrz zanikla.

O tvrzi v Býchorách nemáme žádné písemné zprávy, o její existenci však svědčí dochované tvrziště, velmi dobře popsanéještě v roce 1898. Areál zaniklé tvrze byl vážně porušen v letech 1973-74 při budování současné požární nádrže, během záchranného archeologického průzkzmu provedeného tehdejším Okresním muuzem v Kolíně bylo zachráněno množství keramických a dalších artefaktů, které umožňují dataci do 15. - 16. století, a také pozdně gotický zvon z počátku 16. století, pravděpodobně práce některé kovolitecké dílny v Kutné Hoře, vystavený dnes v Červinkovském domě Regionálního muzea v Kolíně.

Tvrziště tvoří nevelký kruhový pahorek 30 x 30 metrů obklopený valem a příkopem, před výstavbou nádrže v 70. letech 20. století vysoký ještě 2 metry.

Prohlášení za památku

Tvrziště bylo 23. 11. 1987 zapsáno do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 23396/2–3422.

Fotogalerie

Valy tvrziště (2007)Valy tvrziště (2007)

Zdroj informací

Šimek T. a kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; Východní Čechy. Praha, nakladatelství Svoboda, 1989.

Mapa

Poloha

K tvrzišti je nejsnazší přístup od severu, z louky s požární nádrží, nachází se ale na soukromém pozemku domu čp. 17. Místo se dnes nazývá „V Louce“ nebo „Kalinova louka“.

GPS: 50°4'9.290"N, 15°16'23.450"E

Přístupnost

Nepřístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK