Cesty a památky

Kolínsko » Cerhýnky » tvrz

tvrz

Cerhýnky, Tvrze, Tvrze dochované

Od roku 1436 se jako majitel Cerhýnek připomíná Jindřich Koba z Cerhýnek, který je zřejmě i zakladatelem místní tvrze. Ta se totiž se poprvé uvádí v roce 1463 jako součást jeho odúmrtě. Odúmrť po Jindřichu Kobovi tehdy po delších sporech král Jiří z Poděbrad postoupil Janovi z Bříště, kterému patřily Cerhýnky až do roku 1483. Tvrz v té době byla nevelká gotická budova s rozsáhlým vodním opevněním, které tvořil rybník a dnes již zaniklé vodní příkopy.

Po roce 1483 se majitelé tvrze rychle střídali, až ji v roce 1584 získal Mikuláš starší Hlaváč z Vojenic. Snad za tohoto majitele, kterému tvrz náležela delší dobu, došlo k její renesanční přestavbě. Touto přestavbou vznikla jednopatrová budova s hospodářským příslušenstvím (kuchyň, pekárna, sklepy) umístěným v přízemí a obytnými místnostmi rozloženými kolem velké síně v prvním patře. Tyto místnosti byly spojeny dřevěnou pavlačí, která tvrz obklopovala. Budova byla pravděpodobně ozdobena atikou a kryta nízkou valbovou střechou. Při renesanční přestavbě byla zřejmě zrušena část opevnění směrem ke dvoru. Mikulášovu synovi Jindřichu Hlaváčovi z Vojenice byl statek Cerhýnky, zahrnující pouze tvrz, dvůr a ves, v roce 1623 zkonfiskován a královská komora ho prodala Karlovi z Lichtenštejna. Ten spojil statek se svým panstvím Kostelec nad Černými lesy a tvrz přestala sloužit jako panské sídlo. Nadále ji lichtenštejnové využívali pouze k hospodářským účelům, takže rychle chátrala. V Urbáři černokosteleckého panství je tvrz popsána jako jednopatrová budova krytá šindelem, ve které bývalé obytné místnosti sloužily jako sýpka. Po roce 1677 byla bývalá tvrz ještě několikrát přestavována a upravována, po zrušení její hospodářské funkce začala chátrat. V roce 2005 byla odtraěna vysoká valbová střecha.

Do dnešní doby se z tvrze dochovaly pouze obvodové stěny téměř čtvercového půdorysu z původního gotického zdiva do výše oken včetně bosovaných nároží. V jižní stěně se dochovaly tři zbytky renesančních ostění z doby po roce 1584. Zbytky tvrze byly v letech 2015-16 včleněny do truhlářské dílny, její pozůstatky však zůstaly zachovány.

 

Prohlášení za památku

Tvrz není památkově chráněněna a právě probíhající přestavbou bude pravděpodobně nenávratně zničena.

Fotogalerie

Cerhýnky - tvrz, celkový pohled (2017)Cerhýnky - tvrz, jižní průčelí se zbytky nárožní bosáže a renesančních ostění (2017)Cerhýnky - tvrz, jižní průčelí (2017)Cerhýnky - tvrz, celkový pohled před dostavbou truhlárny (21. 7. 2012)Cerhýnky - tvrz, jihozápadní nároží (21. 7. 2012)Cerkýnky - tvrz, letecký pohled na situaci (2010)Cerhýnky - tvrz od jihozápadu (1990, Jiří Synek)Cerhýnky - tvrz, renesanční ostění (2005, Jiří Synek)

Mapa

Poloha

Zříceniny tvrze stojí v jižní části vsi, nad rybníčkem v areálu bývalého zemědělského, naproti domu čp. 68.

GPS: 50°3'51.961"N, 15°3'14.967"E

Přístupnost

Nepřístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK