Cesty a památky

Kolínsko » Červené Pečky » archeologické nálezy

archeologické nálezy

Červené Pečky, Archeologická naleziště

1. Nálezy ze starší doby kamenné (paleolit)

V roce 1912 byla v tehdejším sadu zvaném Ohrada odkryta kulturní vrstva z období mladého paleolitu (tzv. gravettienu) z let 30,5 – 20 tisíc let před Kristem. V hloubce 2 metry pod zemí bylo odkryto primitivní ohniště a asi 20 patinovaných artefaktů z křemičité horniny doby ledové (pazourek?) a množstvím kostí soba, tura a koně, rozštípaných i celých, v několika případech údajně i hrubě opracovaných.

2. Nálezy z doby keltské (doba laténská)

Při stavbě mateřské školy na severním okraji vsi narazili stavbaři ve 30. letech 20. století na pozůstatky keltského sídliště ze 3. – 1. stol. př. n. l. S ním souvisejí i další nálezy v obci. Na východním okraji (v písečníku u sv. Jana) odkryl již František Dvořák v letech 1906-08 a v roce 1923 celkem 18 keltských kostrových hrobů a nalezl zde skleněný modrý korálek a skleněný prstencový korál s bílou a fialovou výzdobou ze 4. – 1. stol. př. n. l. Na protější straně údolí (Na Pazderně) byly odkryty další dvě kostry, jeden z hrobů byl vybaven železným mečem, kopím a čtyřmi bronzovými náramky, údajně do sebe zavěšenými, ze 4. – 3. stol. př. n. l. Na severním okraji vsi (v cihelně) byla v roce 1912 nalezena stříbrná mince, keltská napodobenina tetradrachmy Filipa II. Makedonského, bronzová mince Cassandera (316 – 297 př. n. l.) a stříbrný denár Gaiuse Papiuse (80 př. n. l.). V roce 1923 zde byl odkryt keltský pohřeb s bronzovými náramky a lignitovým kruhem a také byly prozkoumány jámy s velmi pozdní laténskou keramikou. Většina nálezů z Červených Peček je ve vlastnictví muzea v Kolíně, některé získalo také Národní muzeum v Praze.

3. Osada z doby stěhování národů (doba římská)

V roce 1912 odkryl František Dvořák osadu z doby římské v bývalém panském sadu Ohrada. Prokopal několik chat, mezi nimiž vyniká zejména malá zahloubená chata (262×192 cm) s kůly v rozích. Její inventář tvořily zlomky hliněných nádob, železná uzda, železný klíč, zlomky kování, zlomek skleněné nádoby, skleněné korálky a zvířecí kosti (tur, prase, kůň). Tento nález spadá do podzní doby římské (okolo roku 100 n. l.).

Zdroj informací

Vencl S., Fridrich J.: Archologie pravěkých Čech 2, Paleolit a mezolit, str. 72. Praha 2007.

Mapa

Poloha

GPS: 49°58'44.320"N, 15°12'37.300"E

V tomto městysi ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK