Cesty a památky

Kolínsko » Červené Pečky » boží muka

boží muka
*

Červené Pečky, Kříže, křížky a boží muka, Boží muka

Zděná boží muka z doby kolem roku 1837, postavená na místě hromadného hrobu (mohyly) pruských vojáků evangelického vyznání, kteří zde byli po bitvě u Kolína v roce 1757 pohřbeni. Opravena byla v roce 1884 nákladem stavitele Antonína Dajbycha, potom v červenci 1942 zednickým mistrem Františkem Petráněm a naposledy v roce 2015.

Boží muka jsou tvořena odstupňovanou základnou, na které stojí sokl ukončený profilovanou římsou a opatřený na všech čtyřech stranách zahloubeným obdélníkovým polem. Ze soklu vyrůstá sloup, jehož dřík se směrem nahoru mírně zužuje. Na sloupu je kvádrová lucerna se zahloubenými obdélníkovými poli do všech stran, ukončená patriarchálním křížem. Do západního zahloubeného pole lucerny je vytesán letopočet 1757. Celá stavba je natřená světle červenou barvou.

Prohlášení za památku

Boží muka jsou zapsána do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 15200/2–710.

Fotogalerie

Červené Pečky - boží mukam celkový pohled (2019)Červené Pečky - boží muka (2019)Červené Pečky - boží muka, letopočet v lucerně (2019)Červené Pečky - boží muka v zimě (2021)Červené Pečky - boží muka před poslední opravou (2013)

Zdroj informací

Poche E. a kol.: Umělecké památky Čech 1. Praha. Vydalo nakladatelství ČSAV Academia 1977.

Kutil J.: Nápisy okresu Kolín, diplomová práce, str. 336. Univerzita Pardubice, Filosofická fakulta. 2012.

Mapa

Poloha

Boží muka stojí v Kutnohorské ulici na ostrůvku křižovatky silnic do Nebovid a Dolan na východním okraji vsi.

GPS: 49°58'48.080"N, 15°12'52.850"E

Přístupnost

Volně přístupné

V tomto městysi ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK