Cesty a památky

Kolínsko » Český Brod » archeologické nálezy

archeologické nálezy

Český Brod, Archeologická naleziště

1. Nálezy z doby keltské (doba laténská)

Na území města existovalo od 4. do 1. století př. n. l. keltské sídliště, z něhož, jakož i jeho pohřebišť, pochází několik významných nálezů. Bronzové předměty z kostrových hrobů ze 4. – 3. stol. př. n. l. jsou umístěny v Národním muzeu v Praze, nálezy z polozemnice objevené v roce 1984 J. Kudrnáčem (střepy, zvířecí kosti, mazanice a uhlíky z 3. – 2. stol. př. n. l.) a bronzové kolečko se čtyřmi loukotěmi (tzv. Taranisův kruh) z 2. stol. př. n. l. nalezené v roce 1996, byly předány muzeu v Kolíně. Méně významné nálezy, jako je mísa se struhadlovitě zdrsněným pásem z 2. – 1. stol. př. n. l., jsou umístěny v Podlipanském muzeu v Českém Brodě.

Fotogalerie

Bronzový plasticky zdobený náramek z poč. 3. stol. př. n. l. (J. L. Píč 1902)

Mapa

Poloha

GPS: 50°4'26.090"N, 14°51'34.820"E

V tomto městě ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK