Cesty a památky

Kolínsko » Český Brod » bitva o Český Brod

bitva o Český Brod

Český Brod, Bitvy

K bitvě o Český Brod došlo 27. května 1434, kdy proti městu vytáhla kališnicko-katolická koalice pod velením zkušeného husitského válečníka Diviše Bořka z Miletínka. Český Brod tehdy totiž ovládala městská rada dosazená 15. března 1434 do konšelského úřadu sirotčím hejtmanem Janem Čapkem ze Sán, nad kterou vykonával (již od roku 1432) vrchní dohled místní sirotčí hejtman Jan Anděl, jinak též Čert. Ten pak prokázal vysoké vojenské kvality při obraně města, proti kterému se postavilo koaliční vojsko v počtu asi 12 – 13 000 pěších, až 1 200 jízdy a 720 vozů. Jelikož Brodští odmítli kapitulaci, vojsko zahájilo útok, jehož průběh zaznamenal mětský písař Jan Mistr v nejstarší dochované českobrodské městské knize Lier memorialis judicialis et civilis takto:

O svátek těla kristova, na tu slabiku In bylo město naše od pánů zemských obklíčeno. A když útočili, od 21. hodiny obyvatelé brodští jim statečně odpírali, skoro až do západu slunce klidu neměli. Jan Anděl, jinak řečený Čert, zastával hejtmana. Nazejtří však, to jest v pátek páni pozorujíce, že se nepřátelská jim vojska bratří blíží, obrátili se proti nim, od města upustivše.

Z uvedeného zápisu vyplývá, že k útokům na město došlo mezi 17:00 - 20:00 hodinou ve čtvrtek 27. května a přestože tedy kališnicko-katolická koalice v bitvě o Český Brod nezvítězila, dosáhla významného taktického cíle. Vylákala totiž vojsko radikálních sirotků a táborů na lipanskou pláň, kam odtáhla na druhý den 28. května, aby se zformovala před známou bitou u Lipan, ke které došlo 30. května 1434.

Pro Český Brod znamenala úspěšná obrana zajištění si právní subjektivity a respekt ze strany lipanských vítězů, s nimiž po bitvě u Lipan vyjednala umírněnější část brodských měšťanů mír. S tímto ujednáním nesouhlasil hejtman Jan Anděl, jinak řečený Čert, který město opustil a později padl v bitvě o Hradec Králové 16. října 1437. Jeho vdova Machna se provdala za českobrodského měšťana Vaňka Zimničku, s kterým bydlela v dnešním domě čp. 21.

Na jihlavském sněmu v roce 1436 pak diplomaticky obratní českobrodští vyslanci Jan Mistr, Petr Šalomún, Václav Zimnička a Jan Muzka získali od císaře Zikmunda Lucemburského příslib, že Český Brod povýší na královské město, což se uskutečnilo vydáním privilegia 4. února 1437.

Zdroj informací

Dvořák M.: Bitva o Český Brod, vydalo MKS Český Brod 1994

Mapa

Poloha

GPS: 50°4'23.724"N, 14°51'24.317"E

V tomto městě ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK