Cesty a památky

Kolínsko » Český Brod » dům čp. 108 "Marešovský"

dům čp. 108 "Marešovský"

Český Brod, Městské domy, Město Český Brod

Středověká usedlost, která vnikla v polovině 15. století, v roce 1449 se již zmiňuje souvislá zástavba 28 domů v místní části Malechov. První písemná zmínka o tomto domě pochází až z roku 1533, kdy byl v majetku koželužníka Mareše a poté v letech 1556–61 vinopalníka Martina Mareše. V majetku rodiny zůstal až do roku 1624, kdy Jakub Mareš odešel z rodinou z města z důvodu vyznání. Za doby vlastnictví této rodiny byl dům renesančně přestavěn, jak dokládají zachované portály ze 16. století.

Opuštěný dům vyhořel v roce 1628 a zůstával dlouho neopraven, jeho spáleniště si během třicetileté války „přivlastnil“ českobrodský primas (starosta) Ondřej Mezdřický. Od jeho vdovy Markéty ho pak koupil v roce 1643 císařský rychtář Jindřich Vokál z Budíkova, ale k roku 1654 se v berní rule uvádí stále jako „pustý dům Maršovský“. Po skončení třicetileté války nechal Jindřich Vokál dům barokně přestavět do současné podoby a adaptovat ho na hospodářský dvůr, obývaný jeho čeledí. Podle údajů v Tereziánském katastru patřilo roku 1715 ke dvoru 11,5 ha polností. Po předčasné smrti Martina Vokála v roce 1728 dům připadl jeho vdově Rozálii Vokálové a dceři Kateřině, která se provdala za českobrodského primátora Jana Ignáce Zwickera. V roce 1762 dům přešel plně do majetku rodiny Zwickerů a za těchto majitelů proběhly klasicistní úpravy, které domu vtiskly současnou podobu.

Fotogalerie

Český Brod - dům čp. 108 \Český Brod - dům čp. 108 \Český Brod - dům čp. 108 \Český Brod - dům čp. 108 \Český Brod - dům čp. 108 \

Mapa

Poloha

Dům čp. 108 stojí v ulici Prokopa Holého na Kouřimském předměstí (Malechov).

GPS: 50°4'19.975"N, 14°51'45.450"E

Přístupnost

Nepřístupné

V tomto městě ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK