Cesty a památky

Kolínsko » Český Brod » dům čp. 125

dům čp. 125
*

Český Brod, Městské domy, Město Český Brod

Rodinný dům postavený okolo roku 1920, který je typickou ukázkou městské obytné zástavby druhého až třetího desetiletí 20. století ve stylu doznívající secese s historizujícími prvky.

Z cihel zděný přízemní dům obdélného půdorysu, krytý členitou, valbovou střechou, z níž příčně vybíhají střechy sedlové. Fasáda je členěna soklem, nárožní bosáží a římsami. Na straně do ulice předstupují dva rizality, mezi nimi je hlavní vstup zaklenutý segmentem, okna zvýšeného přízemí v rizalitech jsou rovněž zaklenuta segmenty, ve štítech rizalitů jsou okna s půlkruhovými oblouky. Okna a dveře jsou dřevěné, mají šambrány s plastickými klenáky. Hlavní dveře jsou plasticky zdobené, skleněné výplně křídel jsou chráněny vegetabilní mříží. Střední část jižního průčelí (do dvora) je ve zvýšeném přízemí tvořena dřevěnou prosklenou stěnou verandy s dveřmi, kterými se vstupuje na dvouramenné schodiště vedoucí na dvůr. Schodiště má litinové zábradlí.

Přízemí má trojtraktovou dispozici se střední chodbou v delší ose stavby, z níž se vstupuje do místností, které jsou průchozí. Místnosti jsou plochostropé. Sklep je sklenut segmentovými klenbami do traverz. Vstupuje se do něj po zatočených pískovcových schodech.

Od ulice je pozemek domu oddělen mřížovým železným plotem s pískovcovou podezdívkou, s brankou a bránou se zděnými pilíři.

Dům se zachoval v původním hmotovém rozvržení, jediným pozdějším zásahem byla realizace podkrovní obytné části, která ale charakter domu v exteriéru neovlivnila. Jedná se o architektonicky hodnotnou, velmi autenticky dochovanou stavbu, v mimořádném rozsahu má dochován soubor původních dveří a oken včetně kování a původní oplocení včetně brány a branky.

Prohlášení za památku

Dům byl s oplocením a brankou zapsán 17. 7. 2013 do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 105154.

Fotogalerie

Český Brod - dům čp. 125, celkový pohled (2014)Český Brod - dům čp. 125, pohled od západu (2014)Český Brod - dům čp. 125, vstupní dveře (2014)

Zdroj informací

Rozhodnutí Ministerstva kultury č. j. MK 2984/2013 ze dne 24. 6. 2013.

Mapa

Poloha

Dům čp. 125 stojí v Jungmannově ulici, západně od předbrání bývalé Kouřimské brány.

GPS: 50°4'21.296"N, 14°51'40.240"E

Přístupnost

Nepřístupné

V tomto městě ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK