Cesty a památky

Kolínsko » Český Brod » kaple sv. Gotharda

kaple sv. Gotharda
*

Český Brod, Kaple a kapličky

Barokní poutní kaple postavená nákladem zámožného českobrodského měšťana Jana Albrechta Šentála z Kerska v roce 1727 nad "zázračným" pramenem, vzpomínaným již v roce 1486. Ve 2.polovině 18. století se kaple stala cílem procesí, směřujících sem v období sucha za vyprošení vláhy (sv. Gothard spolu se sv. Isidorem a sv. Donátem byli na českobrodsku hojně uctíváni, k těmto světcům byly směřovány prosby za příznivé počasí). Zvláštní úlohu v lokální tradici hrála kaple až do 19. století, neboť se u ní odehrávalo slavnostní udílení měšťanství každému novému obyvateli Českého Brodu, který zde byl symbolicky pokropen vodou ze studánky. Ve druhé polovině 20. století kaple zpustla, pramen se ztratil a v 90. letech 20. století byla opuštěná stavba vypálena vandaly. V roce 2017 byla schválena dotace na její rekonstrukci a ještě v tom roce byly práce zahájeny. Oprava byla ukončena v dubnu 2018 a dne 6. května 2018 byla kaple vysvěcena pražským biskupem Mons. Václavem Malým.

Centrální kaple kruhového půdorysu, zaklenutá kamennou klenbou, se vstupním portálem, orientovaným k severovýchodu, rámovaným pískovcovým ostěním se záklenkem ve tvaru stlačeného oblouku. Střecha je tvořena cihlami, naplocho kladenými do malty. Na nich je v celé ploše natažena cihlová mazanina.

V interiéru se nachází pozůstatek menzy s konkávně projmutými stěnami a v severozápadní části drobná nika, ve které byla umístěna socha sv. Gotharda. Stěny byly vymalovány několika vrstvami vápenných nátěrů, místy se pod vrstvou sazí nachází zbytky polychromie (červenohnědý pigment).

Ke kapli se váže místní pověst o sv. Gothardovi, který ovšem v Českém Brodě pochopitelně nikdy nebyl.

Prohlášení za památku

Kaple sv. Gotharda byla 16. února 2005 zapsána do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 101410.

Fotogalerie

Český Brod - kaple sv. Gotharda od severu (2018)Český Brod - kaple sv. Gotharda, celková dispozice (2018)Český Brod - kaple sv. Gotharda od jihovýchodu (2018)Český Brod - kaple sv. Gotharda od západu (2018)Český Brod - kaple sv. Gotharda, svěcení obnovené kaple (2018)Český Brod - kaple sv. Gotharda před opravou (2016)

Mapa

Poloha

Kaple stojí v jihovýchodní části města na břehu Šembery, přístup stezkou Břetislava Jedličky – Brodského od mostu před Kouřimskou bránou.

GPS: 50°4'22.080"N, 14°51'58.770"E

Přístupnost

Volně přístupné

V tomto městě ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK