Cesty a památky

Kolínsko » Český Brod » kaplička sv. Jana Nepomuckého u kostela

kaplička sv. Jana Nepomuckého u kostela
*

Český Brod, Kaple a kapličky

Výklenková kaplička s pískovcovou sochou sv. Jana Nepomuckého vybudovaná v roce 1900 v barokní ohradní zdi staré radnice z 18. století na místě zbořené školy. Stavbu kaple i sochu zaplatila manželka českobrodského purkmistra (starosty) Matylda Weidenhofferová. V roce 2013 byla socha i kaplička opravena a 22. září téhož roku byla znovu slavnostně vysvěcena.

Převýšená výklenková kaple zakončená nahoře obloukem mírně předstupuje z roviny zdi a střední část má v půdoryse konkávně vybranou. Lícová strana je zdobena rustikou, nahoře je kaple završena obloukovým úsekem římsy, neseným po stranách dvojicí volutových konzol. Třetí, menší konzola je zároveň vrcholovým klenákem. Stříška kaple, krytá bobrovkami, je na vrcholu zvýrazněna kamenným křížem. Střední část kaple vyplňuje nika, klenutá konchou, v níž je na konvexně vydutém podstavci umístěna socha sv. Jana Nepomuckého. Pískovcová socha, vysoká 150 cm, zobrazuje světce stojícího v mírném kontrapostu, oděného do nařaseného splývavého roucha s biretem na hlavě. Tvář s plnovousem je obrácena vzhůru. Na hrudi drží světec kříž s ukřižovaným Kristem a v pravé, níže položené ruce má palmovou ratolest. Kolem hlavy světce je umístěna zlacená svatozář s pěticí hvězd. Na soklu pod sochou je umístěna deska s tesaným nápisem: VĚNOVALA MATILDA WEIDENHOFFEROVÁ VDOVA PO LÉKÁRNÍKU V ČESKÉM BRODĚ. VYSVĚTIL DŮSTOJNÝ PÁN P. ALOIS KAŠPÁREK DĚKAN ČESKOBRODSKÝ L. P. 1900 15/5.

Prohlášení za památku

Výklenková kaplička byla v roce 2014 připsána jako součást již dříve vyhlášeného památkově chráněného areálu staré radnice, evidovaného v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 11229/2-4333.

Fotogalerie

Český Brod - socha sv. Jana Nepomuckého (2014)

Mapa

Poloha

Kaplička stojí naproti západnímu průčelí kostela sv. Gotharda v ohradní zdi staré radnice.

GPS: 50°4'25.410"N, 14°51'36.830"E

Přístupnost

Volně přístupné

V tomto městě ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK