Cesty a památky

Kolínsko » Český Brod » kostel Nejsvětější Trojice

kostel Nejsvětější Trojice
*

Český Brod, Kostely, synagogy a modlitebny, Kostely renesanční

Renesanční, původně hřbitovní kostel postavený za městskými hradbami v letech 1560–62 po zrušení hřbitova u kostela sv. Gotharda v centru města. V roce 1566 vystavěl kamenický mistr Petr vstupní bránu na hřbitov a hřbitovní zeď. Drobné úpravy kostela proběhly v roce 1585 a v roce 1613 byla na dnešní úroveň zvýšena loď. V roce 1953 byl kostel restaurován a od roku 1969 slouží jako modlitebna Českobratrské církve evangelické, která sem přesídlila z nedalekých Kšel.

Jednolodní kostel téměř čtvercového půdorysu, uzavřený trojbokým presbytářem. V západním průčelí se dochoval hrotitý vstupní profilovaný portál datovaný rokem 1560 v renesančním rámu s nástavcem z roku 1585. Vedle něho, zevně kostela, je honosná renesanční hranolová pískovcová kazatelna** z roku 1585 od saského mistra Wolfa Schultesse z Plavna. Kazatelna představuje unikátní kamenické dílo, jehož poprsnice je zdobena reliéfy Kalvárie a Zmrtvýchvstání, doplněnými nápisovými tabulkami s českými citáty z Janova evangelia. Řečniště vrcholilo původně čtyřmi (dochovány jsou pouze tři) kanelovanými sloupky s jónskými hlavicemi, které nesou stříšku s výrazně profilovanou korunní římsou. Kazatelnu, která spočívývá na hranolové noze s jemně provedeným reliéfem lva, restauroval v roce 1929 sochař Bohumil Přeučil z Prahy. Kostel Nejsvětější Trojice je zajímavou ukázkou české raně novověké sakrální stavby, jejíž podoba je ještě ovlivněna doznívající gotikou.

Loď kostela je sklenut napodobeninou valené lunetové klenby a presbytář je sklenut konchou s trojúhelniko­vitými výsečemi; při západní stěně je vestavěna dřevěná kruchta se schodištěm přímo z lodi. Vnitřní zařízení kostela pochází z 20. století, výjimkou jsou na kruchtě umístěné barokní varhany z konce 18. století, přenesené sem v roce 1969 z modlitebny v Kšelech.

Před kostelem je kamenná mensa a renesanční ženský náhrobek Evy Valšové z roku 1582 (předčasně zesnulá dcera českobrodské pivovarnice Marty Valšové, která financovala opravu kostela a vytvoření kazatelny v roce 1585).

Prohlášení za památku

Kostel Nejsvětější Trojice je zapsán do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 33567/2–713.

Fotogalerie

Český Brod - kostel Nejsvětější Trojice, celkový pohled na areál (2018)Český Brod - kostel Nejsvětější Trojice, západní průčelí (2018)Český Brod - kostel Nejsvětější Trojice, pohled od jihovýchodu (2018)Český Brod - kostel Nejsvětější Trojice, pohled od jihozápadu (2018)Český Brod - kostel Nejsvětější Trojice, pohled od severozápadu (2018)Český Brod - kostel Nejsvětější Trojice, vročení na vstupním portálu (2018)Český Brod - kostel Nejsvětější Trojice, detail západního průčelí (2018)Český Brod - kostel Nejsvětější Trojice, kamenná kazatelna (2018)Český Brod - kostel Nejsvětější Trojice, kamenná kazatelna, detail (2018)Český Brod - kostel Nejsvětější Trojice, kamenná kazatelna, schůdky (2018)Český Brod - kostel Nejsvětější Trojice, kamenná kazatelna, reliéf Kalvárie na čelní stěně (2008)Český Brod - kostel Nejsvětější Trojice, kamenná kazatelna, reliéf Zmrtvýchvstání na severní straně (2018)Český Brod - kostel Nejsvětější Trojice, náhrobek Evy Valšové z roku 1582 (2018)Český Brod - kostel Nejsvětější Trojice, interiér kostela k presbytáři (2009)Český Brod - kostel Nejsvětější Trojice, kruchta s varhanami (2009)Český Brod - kostel Nejsvětější Trojice, půdorys (po severní straně je již odstraněné  schodiště na kruchtu)

Zdroj informací

Poche E. a kol.: Umělecké památky Čech 1. Praha. Vydalo nakladatelství ČSAV Academia 1977.

TOULAVÁ KAMERA / CESTOPISY / VIDEA

Mapa

Poloha

Kostel stojí v Jiráskových sadech na břehu říčky Šembery, asi 200 metrů od centra města při silnici na Tuchoraz.

GPS: 50°4'15.700"N, 14°51'25.480"E

Přístupnost

Přístupné po dohodě

V tomto městě ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK