Cesty a památky

Kolínsko » Český Brod » masné krámy

masné krámy
*

Český Brod, Ostatní stavby

Vstupní brána do nekryté uličky masných krámů z druhé poloviny 16. století, na konci 13. stol. zde bylo 12 masných krámů, v 2. pol. 16. stol. již 28 krámů. V roce 2014 byl obnoven vnější pláš jižního průčelí stavby s restaurováním renesančního kamenného reliéfu a úsekem profilovaného okenního překladu.

Bánu tvoří hladká stěna s centrálně umístěným širokým vchodem bez ostění, segmentově zaklenutým. Po obou stranách se nacházejí vstupy do dvou krámků, vpravo spojených s výlohou. Brána je dělena horizontálně hlavní římsou, nad níž se zvedá atika v podobě nízkého obdélníkového pásu, prolomeného uprostřed a symetricky po obou stranách 3 segmentově zaklenutými okenními otvory. Atiková římsa vrcholí uprostřed zděným nástavcem se znakem řeznického cechu a s bočními stěnami konkávně pronešenými. V interiéru západní části masných krámů je zachován původní portál.

Prohlášení za památku

Masné krámy jsou zapsány do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 41037/2–716.

Fotogalerie

Český Brod - masné krámy (2022)Český Brod - masné krámy, detail štítu (2018)Český Brod - masné krámy, znak cechu řezníků (2022)Český Brod - masné krámy, ulička (2009)

Mapa

Poloha

Bývalé masné krámy stojí naproti radnici na náměstí Arnošta z Pardubic.

GPS: 50°4'25.745"N, 14°51'34.503"E

Přístupnost

Volně přístupné

V tomto městě ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK