Cesty a památky

Kolínsko » Český Brod » nová radnice

nová radnice
*

Český Brod, Radnice

Novorenesanční budova byla postavena v letech 1897–98 podle plánu renomovaného architekta Antonína Turka (1861–1916) jako občanská záložna, která zde sídlila do roku 1948. Od roku 1949 zde sídlí městský úřad. V roce 2019 byly na základě restaurátorského průzkumu provedeny nákladem 6,5 milionu korun rekonstrukce původních fasád (ty byly na rozdíl od předchozího provedení jednobarevné, včetně obou erbů a soch, a to v barvě narůžovělého okru, napodobující pískovec) a vyměněna byla i veškerá okna s výjimkou dochovaných původních oken, která byla repasována.

Patrový nárožní dům zhruba obdélného půdorysu je komponován do řadové zástavby, ale v současné době stojí osamoceně (proluka na východní straně vznikla po požáru a demolici v 80. letech 20. století; nezastavěný pozemek na severní straně je upraven jako parčík). Dům kryje dvakrát zalomená sedlová střecha zakrytá z jihu a západu vysokou atikovou zdí se soustavou volutových štítů. Uliční fasády jsou bohatě zdobeny neorenesančním dekorem. Přízemí lemuje bosáž, patro je zdobeno kombinací režných cihel a pravoúhlých edikul. Fasáda je završena kladím s hladkým vlysem. Nároží je v patře zvýrazněno pilastry s korintskými hlavicemi, podpírajícími zvýšené volutové štíty na atice. Severní a dvorní fasáda jsou pouze v přízemí zdobeny rustikou, horní část je hladce omítaná. Okna v nárožních rizalitech jsou lemována pilastry, nesoucími půlkruhový fronton vyplněný tympanonem s městským znakem, zbylá okna mají v přízemí půlkruhové záklenky, v patře jsou okna obdélná s římsami, nesenými na konzolách. Hlavní vstup v jižním průčelí rámuje dvojice toskánských sloupů, vynášejících balkon v patře, nad jehož dveřni je segmentový fronton, zdobený dvojiví plastik sedících dětí.

V interiéru se zachovaly cenné prvky původní architektury jako vyřezávané dveře, leptané skleněné výplně, žulové sloupové schodiště s balustrádovým zábradlím a podobně. Uvnitř jsou obrazy od Jaromíra Seidla (1893 - 1968) z roku 1932: Pohled na Český Brod, Šembera pod Tuchorazí, Údolí Šembery u Doubravčic a Pohled od Kostelce nad černými lesy na Českobrodsko. V přízemí se dochoval původní bankovní trezor od akciové společnosti TRESORIA Praha z 20. let 20. století, pvodně sloužící potřebám občanské záložny. Pod dřevěným obložením zasedacího sálu, které bylo instalováno v 70. letech 20. století, se ukrývá původní novorenesanční výzdoba, která může být v budoucnosti obnovena.

Prohlášení za památku

Budova nové radnice byla 30. 6. 2018 zapsána do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 10622.

Fotogalerie

Český Brod - Nová radnice (2022)Český Brod - Nová radnice, celkový pohled s pomníkem Prokopa Holého (2022)Český Brod - Nová radnice od jihozápadu (2022)Český Brod - Nová radnice, západní fasáda (2022)Český Brod - Nová radnice, hlavní jižní fasáda (2022)Český Brod - Nová radnice, schodiště z mezaninu (2022)Český Brod - Nová radnice, schodiště z přízemí (2022)Český Brod - Nová radnice, přízemí (2022)Český Brod - Nová radnice, vstup do zasedací síně (2022)Český Brod - Nová radnice, původní leptané výplně dveří (2022)Český Brod - Nová radnice, obraz od Jaromíra Seidla: Údolí Šembery u Doubravčic (2022)Český Brod - Nová radnice, obraz od Jaromíra Seidla: Pohled na Českobrodsko od Kostelce nad Černými Lesy (2022)Český Brod - Nová radnice, původní trezor (2022)Český Brod - Nová radnice, detail trezoru (2022)Český Brod - nová radnice, jižní průčelí před opravou (2018)Český Brod - nová radnice, jihozápadní nároží před opravou (2018)

Zdroj informací

Scheib M. a Souček A.: Průzkum fasády Nové radnice v Českém Brodu, 2020.

TOULAVÁ KAMERA / CESTOPISY / VIDEA

Mapa

Poloha

Nová radnice čp. 70 stojí v severní části Husova náměstí.

GPS: 50°4'27.230"N, 14°51'30.220"E

Přístupnost

Přístupné po dohodě

V tomto městě ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK