Cesty a památky

Kolínsko » Český Brod » zvonice u kostela sv. Gotharda

zvonice u kostela sv. Gotharda
**

Český Brod, Zvonice a zvoničky

Volně stojící renesanční zvonice, která byla postavena v letech 1578–85 místním kamenickým mistrem Pavlem v severovýchodním rohu dnes zrušeného hřbitova u kostela sv. Gotharda. Nahradila starší zvonici, která zanikla při vypálení kostela sv. Gotharda husity v roce 1421. Ve 2. polovině 18. století byla odstraněna původní cibulovitá báň s lucernou od tesařského mistra Petra Januse z Mladé Boleslavi a nahrazena stávající dlátkovou střechou. V roce 2023 získalo zvonici do svého majetku město od římskokatolické církve a nyní plánuje její opravu a zpžístupnění návštěvníkům.

Zvonice je mohutná, 40 metrů vysoká dvoupatrová hranolová věž o stranách 8×8 metrů, vystavěná z pískovcových kvádrů se zpevněnými bosovanými nárožími, jejíž jednotlivá patra jsou rozdělena jednoduchými kordovanými římsami. V přízemí se nachází obydlí zvoníka přístupné ze západu samostatným pravoúhlým portálem s profilovaným ostěním. Vstup do jednotlivých pater zvonice umožňuje točité schodiště polygonálního půdorysu na jižní straně věže. Druhé patro se zvony se na všechny světové strany otevírá velkými zvukovými okny s hrotitými záklenky.

Ve zvonici je zavěšen zvon „Marie“ z roku 1689 od náchodského mistra zvonaře Jeremiáše Schrottera. Zvon, vysoký 70 cm a vážící 650 kg je pozůstatkem někdejší sestavy tří raně barokních zvonů, které nahradily sedm starších zvonů, zničených při požáru v roce 1628. Zachovaný zvon je nejmenší z celého souboru a jeho šestiramennou korunu zbobí maskarony divých mužů, čepec pokrývá figurální vlis s výjevem Orfea, který okouzluje zvěř svou hudbou a na plášti jsou citáty ze starozákonních žal­mů.

Přestože na stavbě zvonice již byly použity renesanční prvky, její celkový výraz je stále poplatný gotickému výtvarnému projevu. V případě českobrodské zvonice se jedná o svébytný druh renesančního historismu, který je příznačný pro tehdejší stavitelství sakrálního charakteru.

Prohlášení za památku

Zvonice je zapsána spolu s kostelem sv. Gotharda do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 37731/2–712.

 

Fotogalerie

Český Brod - zvonice u kostela sv. Gotharda, jihozápadní nároží (2018)Český Brod - zvonice u kostela sv. Gotharda, západní stěna (2016)Český Brod - zvonice u kostela sv. Gotharda, jižní stěna se vstupem do pater věže (2013)Český Brod - zvonice u kostela sv. Gotharda, vstupní portál do obydlí zvoníka (2006)Český Brod -  zvonice, zvon Marie (2009)Český Brod -  zvonice, zvon Marie, detail (2009)Český Brod -  zvonice, zvonová stolice (2009)Český Brod -  zvonice, schodiště s nápisy návštěvníků (2009)

Mapa

Poloha

Zvonice stojí v sousedství kostela sv. Gotharda v historickém centru Českého Brodu.

GPS: 50°4'26.640"N, 14°51'38.260"E

Přístupnost

Nepřístupné

V tomto městě ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK