Cesty a památky

Kolínsko » Chotouň » ohradní zeď kostela s bránou a sochami

ohradní zeď kostela s bránou a sochami
*

Chotouň, Funerálie, Hřbitovní brány a zdi, Náhrobky

Hřbitovní zeď z doby kolem roku 1710 vymezuje areál bývalého hřbitova kolem kostela sv. Prokopa, přístupného na východní straně pilířovou bránou. Ta je osazena sochou sv. Gotharda (vpravo) a sochou sv. Vojtěcha (vlevo); obě sochy jsou pískovcové z první třetiny 18. století.

Za zdí je umístěna velmi sešlá socha sv. Františka z červeného nučického pískovce z poloviny 18. století od neznámého autora, která původně se sochou sv. Floriána zdobila okrasné zábradlí před Prokopským dvorem.

V prostoru bývalého hřbitova se dochovalo několik náhrobků, z nichž nejhodnotnější je pseudogotický náhrobek* Jana Šustra († 15. 6. 1832), majitele Prokopského dvora a ředitele cerhenického panství. Náhrobek stojí na pískovcové základně, po stranách jsou dva sloupy s patkou a palmetovou hlavicí, na nich jsou křížové kytky, ze kterých stoupá hrotitý oblouk s čtyřlistem, ukončený poupětem. Mezi sloupy je kovová deska, ukončená hrotitým obloukem a čtyřlistem, v dolní části ozdobená zkříženými ratolestmi. Na desce je český nápis gotickou minuskulou: ZDE ODPOCJWÁ PAN JAN SSUSTER MAGITEL SWOBODNÉHO DWORA PROKOPSKÉHO A SPOLU JUBILOWANÝ CYS(AŘSKO) KRAL(OVSKÝ) ŘJDITEL PANSTWJ CERHENICKEHO NAROZEN DNE 22 DUBNA 1754, ZEMŘEL W PANU DNE 15 CERWNA 1832. ZWUČ MU LJRO SLAWNÉ PĚNJ PRONES SKUTKU SSLECHETNOST BYLOŤ GEHO ZWLÁSSTNJ GMENJ ZBOZNOST PRAWNOST LIBEZNOST. POKOG TU TÁM BOHATAU BUDE RADOST ODPLATAU. Náhrobek se nachází při jihozápadním nároží kostelní lodi.

Prohlášení za památku

Hřbitovní zeď s bránou, sochami a náhrobkem Jana Šustra byly zapsány 31. 12. 1966 spolu s areálem kostela sv. Prokopa do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 37988/2–729.

Fotogalerie

Chotouň - ohradní zeď kostely, pilířová brána se sochami (2018)Chotouň - ohradní zeď kostela, socha sv. Vojtěcha (2007)Chotouň - ohradní zeď kostela, socha sv. Vojtěcha (2018)Chotouň - ohradní zeď kostela, socha sv. Gotharda (2007)Chotouň -ohradní zeď kostela, socha sv. gotharda a pohled na část zdi (2007)Chotouň - bývalý hřbitov u kostela, socha sv. Františka (2007)

Zdroj informací

Kutil J.: Nápisy okresu Kolín, diplomová práce, str. 329. Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická. 2012.

Mapa

Poloha

Hřbitovní zeď a areál bývalého hřbitova se rozprostírá kolem kostela sv. Prokopa.

GPS: 50°3'59.144"N, 14°57'24.368"E

Přístupnost

Přístupné po dohodě

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK