Cesty a památky

Kolínsko » Chotouň » socha sv. Prokopa

socha sv. Prokopa
*

Chotouň, Sochy a sousoší

Barokní pískovcová socha z roku 1708, opravená podle uvedených letopočtů roku 1740, 183(4)1, 1910 a 1996.

Na vysoké dvoustupňové základně je umístěn sokl, zdobený po stranách dolní části volutami a ukončený profilovanou římsou, v jejíž čelní stěně je uveden letopočet A(NNO) 1708. Na čelní straně soklu je polychromovaný reliéf sv. Prokopa, který orá s čertem zapřaženým do pluhu, a písmena SPPPPP. Na zadní straně soklu je český nápis z roku 1831: WSSECKO KE CTI A CHWALE SWATEHO PROKOPA Z NAKLADU CHOTTOUNSKZCH SAUSEDU TATO STUDANKA W NOWE OPRAWENA. LETA PANE 1831. Na soklu je obdélný podstavec, na kterém stojí socha světce ve výrazném kontrapostu s pravou nohou na hlavě čerta a držící v levé ruce kříž.

Prohlášení za památku

Socha sv. Prokopa je zapsána do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 16957/2–730.

Fotogalerie

Chotouň - socha sv. Prokopa (2024)Chotouň - socha sv. Prokopa, polodetail (2007)Chotouň - socha sv. Prokopa (2008)Chotouň - socha sv. Prokopa, detail postavy světce (2008)Chotouň - socha sv. Prokopa, detail ďábla (2008)Chotouň - socha sv. Prokopa, reliéf orby s čertem na podstavci (2008)Chotouň - socha sv. Prokopa, zadní strana podstavce (2008)Chotouň - socha sv. Prokopa, kamenická značka na podstavci sochy (2008)

Zdroj informací

Poche E. a kol.: Umělecké památky Čech 1. Praha. Vydalo nakladatelství ČSAV Academia 1977.

Kutil J.: Nápisy okresu Kolín, diplomová práce, str. 217. Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická. 2012.

Mapa

Poloha

Socha stojí nad studánkou Prokopkou v centru obce.

GPS: 50°4'0.780"N, 14°57'23.670"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK