Cesty a památky

Kolínsko » Choťovice » mohylník v Žiželickém lese

mohylník v Žiželickém lese
*

Choťovice, Archeologická naleziště, Pohřebiště

Jediný výzkum lokality byl proveden v roce 1912, kdy zde pracovník muzea v Hradci Králové F. Žaloudek prokopal 5 z celkem 12 mohyl. Výsledky výzkumu pak publikoval v roce 1914 v časopisu Obzor Praehistorický L. Domečka. Pouze v jedné z mohyl byly nalezeny zbytky spálených kostí a uhlíky a jelikož nebylo možno lokalitu datovat, zájem o ni upadl. V roce 2009 bylo provedeno nové zaměření mohyl, z nichž jsou tři kruhového půdorysu a devět oválných (z nich sedm je orientováno východ – západ a zbylé dvě severozápad – jihovýchod). Kolem čtyř mohyl je pozorovatelný příkop a mohyly jsou vyrovnány do dvou řad po šesti násypech, orientovaných ve směru východ – západ. Bližší informace by mohl přinést pouze detailní archeologický průzkum lokality.

Datování mohylníku je velmi problematické, neboť z něho nepochází žádný datovatelný materiál, usuzovat se tak dá pouze obvyklých zvyklostí v jednotlivých historických obdobích a podobností s nedalekým mohylníkem na Mírkovečku. Dle těchto nepřímých indícií by bylo možno datovat mohylník do období raného středověku a není vyloučená ani souvislost obou lokalit.

Mohylové pohřebiště v Žiželickém lese je i přes problematické zásahy lesního hospodářství zachováno v poměrně neporušeném stavu jako jedno z mála mohylových pohřebišť ve Středočeském kraji.

Prohlášení za památku

Mohylník v Žiželickém lese byl 3. 5. 1958 zapsán do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 18261/2–895.

Fotogalerie

Choťovice - mohylník v Žiželickém lese, mohyla (2018)Choťovice - mohylník v Žiželickém lese, mohyla (2018)Choťovice - mohylník v Žiželickém lese, mohyla (2018)Choťovice - mohylník v Žiželickém lese, mohyla (2018)

Zdroj informací

Švejcar O., Kryštuf P.: Mohylové pohřebiště v Žiželickém lese, Archeologie ve středních Čechách 15, str. 941 – 946, Praha 2011.

TOULAVÁ KAMERA / CESTOPISY / VIDEA

Mapa

Poloha

Mohylník se nachází po obou stranách lesní cesty na terénní hraně v nadmořské výšce 230 m. ve východní části Žiželického lesa, přístup je cestou ze silnice Dománovice – Končice.

GPS: 50°7'27.199"N, 15°21'10.135"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK