Cesty a památky

Kolínsko » Choťovice » tvrziště

tvrziště
*

Choťovice, Tvrze, Tvrze zaniklé

Tvrz v Choťovicích se v písemných pramenech nepřipomíná, v místním podání zde však existoval hrad (hradiště?) zničené 28. září 995 přemyslovským vojskem, které táhlo na Libici. Středověká tvrz, po které se dochovalo výrazné tvrziště a zlomky středověké keramiky i kachlů, vznikla zřejmě před rokem 1315. V roce 1357 na ní zřejmě sídlili majitelé Choťovic Mikuláš a Jan Baretekovi, v roce 1392 Mikuláš z Chotějovic a do roku 1447 Hynek z Chotějovic. Poté byly Choťovice připojeny k Hradišťku, čímž tvrz ztratila charakter panského sídla a zanikla.

Vlastní tvrziště je tvořeno nepravidelným pahorkem, vysokým 2-3 m, který byl původně obklopen příkopem, z něhož se dochovaly již jen nepatrné stopy. Stavby v chráněném prostoru byly zděné, což dokazují zbytky zdiva, a vrcholy valů byly zřejmě zpevněny dřevěnou palisádou.

Prohlášení za památku

Tvrziště bylo 31. prosince 1965 zapsáno do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 19524/2–896.

Fotogalerie

Choťovice - tvrziště (2008)Choťovice - tvrziště (2008)Choťovice - tvrziště (2008)Choťovice - tvrziště, stavební výplň zdiva tvrze - mazanice (2008)Choťovice - tvrziště, středověké střepy z tvrze (poskytnuto pí. Andreou Dulovcovou v roce 2008)Choťovice - tvrziště, střepy z černé kuchyně tvrze kolem roku 1400 (poskytnuto pí. Andreou Dulovcovou, 2008)Choťovice - tvrziště, nákres nálezů střepů kachle z tvrze (muzeum Nový Bydžov)Choťovice - tvrziště, zaměření tvrze 1:2880 (Polabské muzeum Poděbrady, 2001)Choťovice - tvrziště, zaměření tvrze, model 1:2880 (Polabské muzeum Poděbrady, 2001)

Zdroj informací

Šimek T. a kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; Východní Čechy, str. 162. Praha, nakladatelství Svoboda, 1989

Mapa

Poloha

Tvrz stávala na zahradě domu čp. 15, kde se dodnes říká Na Hradě.

GPS: 50°8'38.360"N, 15°19'13.640"E

Přístupnost

Přístupné po dohodě

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK