Cesty a památky

Kolínsko » Dobešovice » hradiště Na Homoli

hradiště Na Homoli

Dobešovice, Archeologická naleziště

Halštatské, případně raně středověké (?) hradiště na ostrožně nad levým břehem Polepky, místo je též nazýváno „Švédské pece“ nebo „Na Stráních“.

Zbytky mohutného valu probíhajícího od severozápadu k jihovýchodu, který vyhrazuje malou ostrožnu, byly prokopány při stavbě železnice a viaduktu v roce 1910. Val měl kamennou konstrukci a násep, jehož základ tvořila popelovitá vrstva se zlomky halštatské keramiky. Terénní průzkum zde provedl ve 30. letech 20. stol. František Dvořák, v roce 1998 pak bylo mezi kameny z pole nalezeno několik zlomků středověké keramiky.

Hradiště dosud nebylo archeologicky prozkoumáno.

Fotogalerie

Pohled na hradiště přes údolí Polepky (2008)

Zdroj informací

Čtverák V., Lutovský M., Slabina. M. a Smejtek L.: Encyklopedie hradišť v Čechách. Praha, nakladatelství Libri, 2003.

Mapa

Poloha

Hradiště se nachází v nadmořské výšce 293 m. n. m. na druhé straně údolí, proti samotě Hranice, jeho areál protíná železniční trať Kolín – Ledečko, takže nejsnazší přístup je po kamenném viaduktu od Hranic.

GPS: 49°59'12.890"N, 15°11'5.540"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK