Cesty a památky

Kolínsko » Doubravčany » hradiště Na Hradišťanech

hradiště Na Hradišťanech
*

Doubravčany, Archeologická naleziště, Hradiště a sídliště

Jednodílné hradiště o ploše 2,6 ha na ostrožně sevřené meandrem Výrovky, které vymezuje obloukovitě stočený val dlouhý 160 metrů, dnes již téměř rozorán, ale ještě nedávno vysoký 1,8 metru, přetínající ostrožnu proti Zásmukám.

Hradiště nebylo dosud archeologicky prozkoumáno, takže chybí jakékoliv nálezy, které by umožnily jeho datování. Předpokládá se však, že by mohlo být stejného stáří jako sousední hradiště Na Šancích.

 

 

Prohlášení za památku

Hradiště je zapsáno do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 29348/2–892.

Fotogalerie

Pohled na plochu hradiště Na Hradišťanech (2010)Hrana hradiště Na Hradišťanech při pohledu z obce od jihu (2010)

Zdroj informací

Regionální muzeum Kolín: Kolínsko – území s archeologickými nálezy. Publikace k výstavě v roce 2000.

Sklenář K., Sklenářová Z., Slabina M.: Encyklopedie pravěku v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Praha, nakladatelství Libri 2002.

Čtverák V., Lutovský M., Slabina. M. a Smejtek L.: Encyklopedie hradišť v Čechách. Praha, nakladatelství Libri, 2003.

Mapa

Poloha

Hradiště se rozkládá severovýchodně od středu obce na ostrožně nad meandrem Výrovky, přístup na ostrožnu je od východu ze silnice Zásmuky – Praha.

GPS: 49°57'46.510"N, 15°0'20.890"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK