Cesty a památky

Kolínsko » Doubravčany » hradiště Na Šancích

hradiště Na Šancích
*

Doubravčany, Archeologická naleziště, Hradiště a sídliště

Dvoudílné hradiště o rozloze 4,6 ha bylo vybudováno na ostrožně nad soutokem Výrovky a Malotického potoka. Bylo vymezeno dvěma příčnými fortifikačními liniemi, střežícími přístup ze severní a částečně i východní strany. Vnější opevnění, tvořené příkopem a valem, zaniklo v 19. století, vnitřní val má podkovovitý tvar a dosud dosahuje výšky až 3 metry.

Hradiště zatím nebylo systematicky prozkoumáno, z výkopů J. L. Píče z roku 1890 pocházejí nálezy z doby štítarské kultury (pozdní doba bronzová) a raného středověku.

 

Prohlášení za památku

Hradiště je zapsáno do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 32433/2–893.

Fotogalerie

Areál vnitřního hradiště (2007)Srázy od hradiště k Malotickému potoku (2007)

Zdroj informací

Regionální muzeum Kolín: Kolínsko – území s archeologickými nálezy. Publikace k výstavě v roce 2000.

Sklenář K., Sklenářová Z., Slabina M.: Encyklopedie pravěku v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Praha, nakladatelství Libri 2002.

Čtverák V., Lutovský M., Slabina. M. a Smejtek L.: Encyklopedie hradišť v Čechách. Praha, nakladatelství Libri, 2003.

Mapa

Poloha

Hradiště leží západně od obce na ostrožně zvané Na šancích nad soutokem potoků. Pod hradištěm prochází modrá turistická značka z Kouřimi do Hryzel.

GPS: 49°57'33.480"N, 14°59'32.910"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK