Cesty a památky

Kolínsko » Doubravčany » kaplička sv. Václava

kaplička sv. Václava
*

Doubravčany, Kaple a kapličky

Barokní výklenková kaplička z 18. století, v roce 1895 byla opravena z popudu starosty obce Štěpána Vokřála a opatřena na plechu malovaném obraze sv. Václava. V letech 2008-09 byla kaplička obnovena a opravena z iniciativy paní Marie Řehořové z peněz obyvatel obce, zedenické a štukatérské práce provedl Roman Kulhánek, nový obraz sv. Václava, Nejsvětějšího srdce Ježíšova a Neposkvrněného srdce P. Marie namalovala v roce 2009 Libuše Hoznauerová. Obnovená kaplička byla slavnostně znovu vysvěcena v srpnu 2009 biskupem Karlem Herbstem.

Kaplička na obdélném půdorysu s prožlabenými nárožími, členěná pilastry bez hlavic, které nesou profilovanou římsu. Z obou stran jsou valené výklenky až k zemis pasem ve vchodu, zadní strana výklenků se soklem. Krytá je valbovou stříškou s prejzy, na jejímž hřebeni se zdvíhá tvarovaný štít s konkávně probranými stranami a ukončený obloukem s železným křížem. V jižním výklenku se dochovaly pozůstatky maleb, překryté omítkou při poslední opravě.

Prohlášení za památku

Kaple je zapsána do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 23620/2–3478.

Fotogalerie

Doubravčany - kaplička sv. Václava od jihu (2010)

Zdroj informací

Hoznauerová L.: Historie Zásmuk, pokračování. Město Zásmuky 2012.

Mapa

Poloha

Kaplička stojí východně od vsi, stranou od silnice do Zásmuk.

GPS: 49°57'40.480"N, 15°0'39.300"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK