Cesty a památky

Kolínsko » Habrkovice » silniční most

silniční most
*

Habrkovice, Industriál, Mosty

Silniční most postavený v letech 1882-83. Po požáru v roce 2003 byl v roce 2004 rekonstruován, přičemž byla odstraněna kamenná římsa a plné zábradlí z lomového zdiva, zakončené opracovanými kvádry, a mostovka byla rozšířena o železobetonové konzoly a ukončena železobetonovým svodidlem.

Zdivo mostu je z lomového kamene (ruly), klenby segmentového profilu a další detaily z opracovaných pískovcových kvádrů. Líc zdiva býval původně opatřen omítkou, dnes je bez omítky, kamenické prvky jsou ponechány v přirozené barevnosti. Celková délka mostu je 72,07 m, šířka 7,50 m, most má celkem sedm oblouků, přičemž střední překračuje řeku, ostatní jsou suchá (povodňová). Rozpětí jednotlivých polí se směrem ke středu zvětšuje, stejně jako jejich světlá výška. Také mostovka směrem ke středu mírně stoupá. Krajní pole mají světlé rozpětí 5,38 m, druhé a šesté pole 7,30 m, třetí a páté pole 9,15 m a prostřední pole přes Doubravu 15,25 m. Výška středního oblouku nad normální hladinou řeky činí cca 5,55 m. Pilíře mostu jsou oválného půdorysu, na návodní i povodní straně půlkruhově ukončené, obložené kamennými kvádry. Shora jsou pilíře zakončeny spojitou římsičkou, na které jsou čtvrtkulové vrchlíky z opracovaných kvádrů.

Most před Doubravu u Habrkovic je jedním z největších silničních mostních děl z 19. století zachovaných na území Středočeského kraje, v přírodním prostředí rovinaté nivy Doubravy působí jako významný krajinotvorný prvek.

Prohlášení za památku

Silniční most byl 12. ledna 2007 zapsán do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 102183

Fotogalerie

Habrkovice - silniční most (2018)Habrkovice - silniční most, střední pole (2018)Habrkovice - silniční most s řekou (2018)Habrkovice - silniční most, detail od severovýchodu (2018)Habrkovice - pohled na nivu Doubravy z mostu (2018)

Mapa

Poloha

Silniční most přes řeku Doubravu severně od Habrkovic na silnici č. 2 Kutná Hora - Chrudim.

GPS: 50°0'14.699"N, 15°22'27.220"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK