Cesty a památky

Kolínsko » Habrkovice » venkovská usedlost čp. 28

venkovská usedlost čp. 28
*

Habrkovice, Venkovské domy, Zděné stavby

Venkovská usedlost z roku 1882 je typickou ukázkou lidové polabské regionální architektury, inspirované doznívajícími empírovými vlivy.

Usedlost se sestává z obytného domu s hospodářskou částí, situovaného na severní straně úzkého dvora, stodoly a pilířové, novodobě upravované brány. Obytné stavení je zděné, omítnuté a kryté sedlovou střechou. Do ulice (na východ) se otevírá štítovým průčelím o třech okenních osách, okna mají stlačené záklenky a sešikmené špalety. Z čelního soklu vyrůstají kanelované pilastry, které nesou profilovanou římsu, krytou jednou řadou tašek. Nad ní se zdvíhá trojúhelníkovitý štít, lemovaný zavěšenými čabrakami, zdobený uprostřed plastickým rámem s odsazeným půlkuhovým záklenkem. Do něj jsou vložena dvě okna s bosovanými půlkruhovými záklenky a lemovaná pilastry, nad kterými je kruhové okénko. Pod okny je rozvilinový štukový ornaments monogramem J.W. a letopočtem 1802. Boční dvorní fasáda je hladká, členěná pouze dodatečně přistavěnou předsíní. Obytné prostory a hospodářská část domu jsou nově adaptovány. Stodola uzavírající dvůr na západní straně je zděná, omítaná, krytá sedlovou taškovou střechou. Bránu vjezdu tvoří dva původní zděné pilíře, mezi kterými jsou novodobá plechová vrata a branka pro pěší je uzavřena novodobými dřevěnými dveřmi.

Prohlášení za památku

Venkovská usedlost čp. 28 byla zapsána 31. prosince 1966 do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 16087/2–1227.

Fotogalerie

Habrkovice - venkovská usedlost čp. 28 (2018)Habrkovice - venkovská usedlost čp. 28, detail výzdoby štítu (2018)

Mapa

Poloha

Venkovská usedlost čp. 28 se nachází na severní straně návsi.

GPS: 50°0'2.025"N, 15°22'44.770"E

Přístupnost

Nepřístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK