Cesty a památky

Kolínsko » Hlízov » archeologické nálezy

archeologické nálezy

Hlízov, Archeologická naleziště, Pohřebiště

1. Neolitické sídliště (kultura s lineární keramikou)

Severovýchodně od obce v lokalitě zvané V Templích byl v roce 2002 prozkoumán na levém břehu Klejnárky sídelní areál neolitického sídliště poslední fáze (3. stupně) kultury s lineární keramikou. Odkryty byly základy tří domů, z nichž dva mají postranní žlábky, charakteristické pro nejstarší neolitické stavby. Neolitická sídliště byla obvykle otevřená a neohrazená, rozkládala se v nížinných polohách  (zde 200 m. n. n.) na úrodných spraších v blízkosti vodního toku nižšího řádu (v tomto případě říčka Klejnárka). Osady tvořily menší celky se třemi až pěti domy, kde mohla žít komunita cca šedesáti až sta lidí. Zdejší osídlení bezpochyby souviselo se sídlištěm kultury s lineární keramikou v nedalekých Bylanech u Kutné Hory.

2. Pohřebiště a sídliště ze starší doby bronzové (kultura únětická)

V roce 1925 při výkopových pracech na stavbě domu pana Františka Tichého byl odkryt hromadný hrob z doby 1800 - 1700 před Kristem. Archeologický výzkum provedli František Dvořák, Dr. Škrdle z Čáslavi a prof. Haken z Kutné Hory. V sídlištním objektu zahloubeného oválného obydlí o rozměrech 4,8×3,2x1,5 m s plochým, do červena vypáleným dnem, leželo v rituální skrčené poloze sedm lidských koster (možná je i hromadná smrt v důsledku epidemie). Jednalo se o mladou ženu s dítětem, staršího muže a starší ženy s dítětem a dvě větší děti. V rohu bylo ohniště, u něho stálo šest válcovitých hliněných závaží a podél stěny bylo rozestavěno 20 nádob, některé ve tvaru zvoncových pohárů. Nalezené předměty jsou uloženy v Regionálním muzeu Kolín.

Fotogalerie

Hlízov - jedna z nádob z hromadného hrobu ze starší doby bronzové (2008)

Zdroj informací

Pavlů I., Zápotocká M.: Archeologie pravěkách Čech, 3. díl Neolit, str. 18. Archeologický ústav AV ČR Praha 2007.

Mapa

Poloha

GPS: 49°59'1.710"N, 15°17'39.290"E

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK