Cesty a památky

Kolínsko » Hluboký Důl » archeologické nálezy

archeologické nálezy

Hluboký Důl, Archeologická naleziště, Pohřebiště

1. Nález z doby keltské (doba laténská)

Ve 30. letech 20. stol. byly při stavbě sklepů na „Šlaborce“ odkryty dva kostrové hroby s milodary ze 4. – 3. stol. př. n. l. Jedna kostra i s milodary byla původně vystavena ve starší expozici archeologie Regionálního muzea v Kolíně.

2. Nález z pozdní doby římské

Během výstavby obchvatu Kolína v letech 2008-10 přinesl do Regionálního muzea v Kolíně hledač s detektorem kovů v úplnosti dochovanou bronzovou sponu ze 4. století, kterou nalezl poblíž můstku přes Nebovidský potok ve shrnuté ornici. Jde o jednodílnou sponu s pevným pravoúhlým zachycovačem a páskovým lučíkem, který je v řezu se skosenými svrchními bočními hranami a na lícní straně zdobený fasetovanými poli na hlavici a především pak na celé ploše patky. Jde o druh spon s podvázanou nožkou, který je rozšířen především ve středním Podunají, kde se vyskytuje v mnoha obměnách. Nález je uložen v Regionálním muzeu v Kolíně.

Fotogalerie

Hluboký Důl - spona z doby římské (2010, kresba Z. Beneš)

Zdroj informací

Beneš Z., Nývltová Fišáková M.: Nové nálezy z pozdní doby římské a časné doby stěhování národů na východním okraji středních Čech. Archeologie ve středních Čechách 23, str. 521-541. 2019.

Mapa

Poloha

GPS: 50°0'0.633"N, 15°13'24.694"E

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK