Cesty a památky

Kolínsko » Hořany (u Červených Peček) » venkovská usedlost čp. 23

venkovská usedlost čp. 23
*

Hořany (u Červených Peček), Venkovské domy, Zděné stavby

Venkovská zemědělská usedlost je hodnotnou památkou lidové architektury z konce 18. nebo z přelomu 18. a 19. století. Na indikační skice stabilního katastru z roku 1838 je zakresleno zděné stavení v současném rozsahu. Ve 2. pol. 19. století byl dům výrazně klasicistně přestavěn, v interiéru byla zrušena černá kuchyně a místnosti získaly současné cihelné, segmentově sklenuté klenby. Na přelomu 70. a 80. let 20. století byly na domě provedeny nevhodné stavební úpravy, které ale byly citlivou rekonstrukcí v letech 2007-08 odstraněny.

Usedlost tvoří přízemní obytný dům s polovalbou střechou a střídmě zdobeným štítovým průčelím, obráceným ke komunikaci, který stojí na západní straně dvora. Před průčelím je předsazena malá předzahrádka, ohrazená nízkým laťkovým plotem na cihelné podezdívce. Jihovýchodně na hlavní průčelí navazuje zděná zídka prolomená úzkou segmentově zaklenutou brankou, opatřenou jednokřídlými dvířky, na kterou navazuje široký otevřený vjezd do dvora s dřevěnými dvoukřídlými vraty. Jihozápadní stranu dvora uzavírá omítaná ohradní zeď.

Ve vnitřním uspořádání má dům jednotraktovou trojdílnou komorovou dispozici, které dominuje velká světnice v přední části, krytá původním trámovým stropem z konce 18. století s překládaným prkenným záklopem. Nosné trámy, přečnívající před dvorní jihovýchodní průčelí, i široká prkna záklopu, mají šikmo zkosené hrany. Zadní díl domu, někdejší komora, byl ve 2. polovině 19. století při přestavbě na obytnou místnost zaklenut cihelnou segmentovou klenbou do ocelových tarverz s výtvarně náročnějším provedení neckového tvaru s vpadlými obdélnými zrcadly. Na obytnou část domu navazuje malý chlév, zaklenutý prostými segmentovými klenbami, v patře nad ním je sýpka krytá trámovým stropem s prkenným záklopem.

U všech částí stavby se dochovala vysoká míra autentičnosti a kromě vlastní architektonické hodnoty má značný význam v kontextu zástavby celého sídelního celku Hořan, jehož podstatru spoludotváří. 

Dům slouží k obytným účelům.

Prohlášení za památku

Dům byl v roce 1987 zapsán do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 30213/2–3516. V roce 2010 byl na Minmisterstvo kultury podán návrh na zrušení památkové ochrany, ještě v témže roce byl ale č. j. MK 14469/2010 OPP zamítmut.

 

Fotogalerie

Hořany (u Červených Peček) - dům čp. 23 od jihu (2017)Hořany (u Červených Peček) - dům čp. 23 od jihozápadu (2017)

Mapa

Poloha

Dům čp. 23 stojí na jihovýchodním okraji vsi.

GPS: 49°58'19.380"N, 15°14'17.610"E

Přístupnost

Nepřístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK