Cesty a památky

Kolínsko » Hořany (u Červených Peček) » venkovská usedlost čp. 23

venkovská usedlost čp. 23
*

Hořany (u Červených Peček), Venkovské domy, Zděné stavby

Venkovská usedlost je hodnotnou památkou lidové architektury z konce 18. nebo z přelomu 18. a 19. století, do dnešní podoby byla výrazně, avšak kvalitně, přestavěná ve 2. pol. 19. století. V roce 2007-08 byla opravena.

Usedlost tvoří přízemní obytný dům s polovalbou střechou a střídmě zdobeným štítovým průčelím, obráceným ke komunikaci, který stojí na západní straně dvora. Před průčelím je předsazena malá předzahrádka, ohrazená nízkým laťkovým plotem na cihelné podezdívce. Jihovýchodně na hlavní průčelí navazuje zděná zídka prolomená úzkou segmentově zaklenutou brankou, opatřenou jednokřídlými dvířky, na kterou navazuje široký otevřený vjezd do dvora s dřevěnými dvoukřídlými vraty. Jihozápadní stranu dvora uzavírá omítaná ohradní zeď.

Dům slouží k obytným účelům.

Prohlášení za památku

Dům je zapsán do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 30213/2–3516.

Fotogalerie

Hořany (u Červených Peček) - dům čp. 23 od jihu (2017)Hořany (u Červených Peček) - dům čp. 23 od jihozápadu (2017)

Mapa

Poloha

Dům čp. 23 stojí na jihovýchodním okraji vsi.

GPS: 49°58'19.380"N, 15°14'17.610"E

Přístupnost

Nepřístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK