Cesty a památky

Kolínsko » Hryzely » hradiště

hradiště
**

Hryzely, Archeologická naleziště, Hradiště a sídliště

Jedno z největších slovanských hradišť z období raného středověku o rozloze 26,66 ha se rozkládá na terase nad hlubokým údolím. Třemi, z části souběžnými a obloukovitě se stáčejícími valy, které jsou dodnes vysoké 5 – 6 metrů, je rozděleno na pětihektarovou akropoli přimykající se přímo ke svahu nad potokem a dvě rozsáhlá předhradí. Před každým pásem valu je vyhlouben příkop. Vnější val je ve dvou místech přerušený, takže lze identifikovat jižní i severní vstupní bránu. Před jižní bránou lze vypozorovat pozůstatky vybíhajícího ochranného tarasu, chránícího vchodovou partii z boku, severní brána byla klešťovitého tvaru, se vstupem krytým středovým předsunutým klínovým blokem. Hradiště dosud nebylo systematicky prozkoumáno, podle sporadických archeologických nálezů lze těžiště existence hryzelského hradiště datovat do 9. století, jeho počátky zřejmě leží v 8. století. 

První výkopy na hradišti inicioval v roce 1850 Leopold Mořic hrabě ze Šternberka, majitel zásmuckého panství, ve druhé pol. 20. století (1954, 1967 a 1978) pak byl proveden opakovaný výzkum pod vedením PhDr. Miloše Šolleho, CSc., v rámci kterých byly pouze zdokumentovány valy a prozkoumány  tři sídlištní objekty. Jedním z nich byla polozahloubená chata, v které byl nalezen zlomek skleněné perly, přesleny a zvířecí kosti.

Jak umístěním v terénu, tak celkovým vzhledem se hradiště podobá nedaleké Staré Kouřimi, takže bylo patrně vybudováno podle jejího vzoru jako jedno z hradišť příslušejících ke kouřimskému knížectví.

Prohlášení za památku

Hradiště bylo zapsáno do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 15997/2–894.

Fotogalerie

Letecký pohled na hradištěValy hradiště (2007)Valy hradiště (2007)

Zdroj informací

Lutovský M.: Encyklopedie slovanské archeologie v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, str. 95-96. Vydalo nakladatelství Libri 2001.

Lutovský M.: Encyklopedie hradišť v Čechách. Vydalo nakladatelství Libri 2003.

Mapa

Poloha

Hradiště se rozkládá jihovýchodně od obce v místech zvaných Na Šancích nad soutokem Bohouňovického potoka a Výrovky, nejsnazší přístup je po neznačené polní cestě od zbytku křížku na jižním okraji vsi.

GPS: 49°55'52.970"N, 14°59'14.980"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK