Cesty a památky

Kolínsko » Klipec » pověsti z Klipce

pověsti z Klipce

Klipec, Pověsti

O původu názvu obce I

Původ německého názvu vsi Glückzu se vykládá tak, že když šli vlastníci zde koupených pozemků k tehdejšímu vrchnímu poděbradského panství Janu Baierweku prosil o radu, jak by měli nazvat nově budovanou ves. Osadníci právě stavěli domky pro své rodiny, vrchní jim odpověděl: „Glückzu!", jako by jim chtěl přáti k šťastnému ukončení stavby. A tak noví osadníci přijali tento pozdrav za jméno své nové vsi.

O původu názvu obce II

Když pruský král Bedřich prchal po prohrané bitvě u Kolína roku 1757 směrem k Nymburku, nedaleko místa, kde prohrál bitvu, spatřil pastýřskou chýši, která stála v polích mezi dnešním Klipcem a vsí Sokoleč. Pasteveckému obydlí se také dříve říkalo „katovna". U chatrče se svým doprovodem zastavil a dostal zde od pastevců napít. Po občerstvení prý prohodil ke svému pobočníkovi: „Es kommt mir Glückzu!" Pověst o návštěvě chaty samotným pruským králem a o jeho přání se roznesla po kraji. Chatě se od té doby začalo říkat Glückzu. Později zde byla založena osada, která přijala název pastevecké chaty.

O původu názvu obce III

Uprostřed polí poblíž zaniklé vsi Popovice, stávala za dob existence pňovského dvora o samotě stodola, do které se sváželo sklizené obilí před výmlatem. Na poloviční cestě mezi stodolou a pňovským dvorem, v místech dnešního čp. 38, t.j. asi uprostřed zemědělsky obhospodařovaných rolí dvora, stávala kovárna udržující nářadí a nástroje pro potřeby celého dvora. O samotě stojící kovárně se mezi zdejším lidem říkalo „pec“. Držitelem kovárny byla rodina kovářů z nedaleké vsi Kly (dnes Vítězov), která rovněž patřila pňovskému dvoru. Spojení místa původu kovářské rodiny s lidovým názvem kovárny vzniklo KLY-PEC, lidově pak Klipec. Staré místní pojmenování bylo vzpomenuto při počešťování názvu později vzniklé vsi Glückzu.

Kobylnice, U Studně

Nedaleko od Klipce jihozápadním směrem nesou pozemky název Kobylnice a U Studně. Některé skutečnosti naznačují, že mohla v lokalitě stávat v minulosti osada, která zanikla podobně jako nedaleké Popovice. Podle tradice se vyorávaly v těchto místech zbytky základů staveb a byly tu znatelné stopy po mlatech ve stodolách. Podle vypravování pana Františka Pohanky se zde na poli propadl Hoffmanovi z Velimi kůň. Lidé při zjišťování hloubky propadliny dlouhým bidlem zjistili, že to je hluboká zasypaná studna.

Zdroj informací

Tuzar B.: Truhlice pověstí a starých příběhů okresu Nymburk. Nakladatelství Ing. Ivan Ulrych VEGA-L, Nymburk 2003.

Mapa

Poloha

GPS: 50°4'49.540"N, 15°7'55.340"E

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK