Cesty a památky

Kolínsko » Klučov » pohřebiště

pohřebiště

Klučov, Archeologická naleziště

1. keltské pohřebiště (doba laténská)

Po levé straně železniční trati z Kolína byly v roce 1954 odkryty dva hroby s meči ze 4. – 3. stol. př. n. l. a jeden meč, zvaný „velitelský“ s bronzovou rukojetí ve tvaru stylizovaného lidského těla z konce 5. stol. př. n. l. Z katastru obce pocházejí také další nálezy, objevené většinou při stavbě rodinných domů, jako železné kování (zřejmě z vozu), zdobené kostěné předměty, bronzové náramky, jehlice, železný sekáč a kosti z jelena, srnce a lišky. Tyto nálezy jsou v Archeologickém ústavu v Praze.

2. germánské pohřebiště (doba římská)

V letech 1951-52 objevil archeologický tým pod vedením J. Kabáta, M. Netáhlika a J. Kudrnáče pohřebiště s 25 hroby, které sloužilo germánským obyvatelům v pozdním stupni doby stěhování národů. Obdélníkové hrobové jámy byly orientovány ve směru západ – východ a dosahovaly hloubky 80 – 200 cm. Bohužel, většina hrobů byla již dávno vyloupena. Zajímavé byly kosterní pozůstatky lidí, pohřbených v natažené poloze na zádech. Jedna kostra měla např. levou ruku položenou do klína nebo lebka jedné mladší ženy byla uměle deformována. Minimálně sedm hrobů lze s jistotou určit jako hroby bojovníků. Milodary tvořily hliněné nádoby tvarované v ruce i na hrnčířském kruhu, stříbrný cedník s dlouhou rukojetí se zbytky tkaniny (lnu?), stříbrná pozlacená esovitá spona zdobená vrubořezem, stříbrná jazykovitá nákončí, hroty kopí a šípů, několik skleněných a jantarových korálků, dva bronzové klíče, kostěné hřebeny, hliněné přesleny a další. Pohřebiště se nachází pod hradištěm na mírném svahu klesajícím k Šembeře, asi 400 metrů severně od vsi při silnici do Poříčan.

3. Raně středověký hrob (Slované)

V roce 1964 byl jihovýchodně od hradiště objeven kostrový hrob starší ženy, uložené hlavou k západu. V hrobu byl objeven náhrdelník, železná přezka, nůž a barevné skleněné perly, pravděpodobně ze 7. nebo 8. století. Jeho souvislost s hradištěm není vzhledem k datování nálezu zcela zřejmá

Zdroj informací

Lutovský M.: Encyklopedie slovanské archeologie v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, str. 127. Vydalo nakladatelství Libri 2001.

Mapa

Poloha

GPS: 50°6'0.850"N, 14°54'35.190"E

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK