Cesty a památky

Kolínsko » Kolín » děkanství

děkanství
**

Kolín, Fary

Kamenná jednopatrová gotická budova, původně z 2. poloviny 13. století. Když bylo za vlády císaře Karla IV. v roce 1340 obnoveno v Kolíně děkanství, přenesené Janem Lucemburským v roce 1325 pod správu sedleckého kláštera, zachovala se z této doby i první písemná zmínka o budově děkanství. Ve 3. čtvrtině 14. století proběhla vrcholně gotická přestavba, z níž se na jižním průčelí dochoval zbytek pravoúhlého ostění rozměrného, zřejmě trojdílného nebo čtyřdílného okna s profilovaný­mi žebry.

Z doby kolem roku 1500 pocházejí profilovaná cihlová ostění segmentově zaklenutých vstupů do někdejších arkýřů v patře východního průčelí (do Parléřovy ulice) a obě brány po stranách budovy (v Brandlově ulici je klenutá z kamene, v Parléřově ulici z cihel). V roce 1679 byl přistavěn raně barokní západní trakt a vznikl současný vstupní portál se světlíkem, zamřížovaným soudobou mříží. Další úpravy následovaly zejména po požáru v roce 1796. V roce 1912 byly při rekonstrukci budovy odstraněny barokní omítky a odkryto režné lomové zdivo. Při náletu 15. března 1945 bylo děkanství poškozeno zásahem spojenecké bomby. Při explozi se zřítila zadní část západního traktu, obnovená při rekonstrukci budovy v letech 2013-15.

Ve zdivu jižního průčelí je vlevo od vchodu osazena deska s reliéfem kněze držícího knihu a kříž. Podle tradice se jedná o zpodobnění kolínského děkana Hynka z Ronova, který byl v roce 1421 před městskými hradbami upálen husity spolu s mnichy z dominikánského kláštera. Deska byla původně osazena ve zdivu Kouřimské brány, zbořené roku 1844. Na východním průčelí jsou v zazděných vchodech do arkýřů umístěny socha sv. Judy Tadeáše a socha sv. Víta. Do roku 2004 byla na pilíři brány do Parléřovy ulice socha sv. Václava, dnes umístěná po konzervaci v městském lapidáriu.

V chodbě děkanství je zazděný pozdně gotický portálek s hrotitým záklenkem, ve kterém je umístěna silně zlatě polychromovaná socha* Panny Marie Sedmibolestné s mečem v srdci (dle Simeonova proroctví o meči, který probodne její srdce), z doby kolem roku 1660. Socha je vysoká 102 cm, zhotovena je z opuky a je jedinou známou pozdně gotickou památkou tohoto typu na Kolínsku. Odkud socha pochází však není známo, do roku 1940 byla druhotně osazena v průčelí barokní kaple Panny Marie Sedmibolestné na Pražském předměstí. Podoba díla, stojícího na rozhraní zlidovělé umělecké tvorby goticko-renesančního charakteru, dokazuje, že se jedná o součást nezachovalého sousoší (výrazné gesto paží). Při opravě jižního křídla v letech 2013-15 byla odkryta dosud neznámá černá kuchyně snad již ze 13. století. Pod východním křídlem jsou tři gotické sklepy s valenou klenbou z lomových kamenů a třemi gotickými, segmentově ukončenými, portály s pískovcovým ostěním. V posledním sklepě je velká studna vylámaná ve skále s pramenitou vodou.

Prohlášení za památku

Děkanství bylo 31. 12. 1965 zapsáno spolu se sochami a deskou Hynka z Ronova do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 17688/2–741.

Fotogalerie

Kolín - děkanství, pohled od jihozápadu (2021)Kolín - děkanství, pohled od jihovýchodu (2018)Kolín - děkanství, jižní průčelí (2017)Kolín - děkanství od severu (2015)Kolín - děkanství, profilovaná cihlová ostění někdejších arkýřů ve východní stěně (2013)Kolín - děkanství, deska Hynka z Ronova (2020)Kolín - děkanství, zbytek portálu gotického okna (2018)Kolín - děkanství, socha Panny Marie Sedmibolestné v gotickém portálu (2017)Kolín - děkanství, černá kuchyně (2016)Kolín - děkanství, krb v přízemí budovy (2016)Kolín - děkanství, gotické sklepy (2016)Kolín - děkanství, sklep s portálem ke studni (2016)

Odkaz

www.bartolomejskenavrsi.cz

Mapa

Poloha

Děkanství čp. 25 stojí na nároží Brandlovy a Parléřovy ulice naproti chrámu sv. Bartoloměje.

GPS: 50°1'36.920"N, 15°12'7.700"E

Přístupnost

Nepřístupné

V tomto městě ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK