Cesty a památky

Kolínsko » Kolín » domy v ulici Husově (centrum)

domy v ulici Husově (centrum)

Kolín, Městské domy, Město Kolín

1. Dům čp. 48 "U růže" (také "Nové Mexiko")

Velký jednopatrový dvoukřídlý dům zabírající dvě středověké parcely pohledově exponované polohy na nároží Husovy ulice (kde má vchod) a hlavního Karlova náměstí, do kterého se otevírá jedním průčelím. Barokní dům, který stával na místě gotického domu, z něhož se dochovaly kamenné klenuté sklepy, byl do dnešní podoby přestavěn v roce 1881. V rámci této přestavby byl dům zvýšen o jedno patro, doplněn novým křídlem do Husovy ulice a získal současnou dekorativní historizující fasádu bohatě členěnou neorenesančními a neobarokními prvky a monumentálními vstupními dveřmi. Předsíň za vstupem z Husovy ulice je bohatě členěná ornamentální štukovou výzdobou, mozajkovou dlažbou s motivem osmicípých hvězd, mosaznými madly. Schodiště do patra lemuje litinové zábradlí a překlenuje ho nízká valená klenba s pětibokými výsečemi podpíraná u schodiště sloupem. Dvorní fasáda je novodobá s břízolitovou omítkou. Dům slouží komerčním a částečně i bytovým účelům.

2. Dům čp. 64 "U zlaté koruny" (zaniklý)

Původně rohový měšťanský dům ze 14. století, přestavěný pozdně barokně v roce 1743, kdy byl v držení Josefa Vildta (1733–65), architektem Josefem Jedličkou. V přízemí byl členěn otvory vchodů a v pravé části, zasahující do Husovy ulice, jedním oknem. První patro, oddělené od přízemí římsou, členila šestice oken, v pravé části opatřených rovným kladím, na rozdíl od mohutných suprafenester nad okny levé strany, které ještě na bocích doprovázejí pilastry. Nároží prvního patra domu zdobila štuková kartuš se scénou ze života Panny Marie, která obsahovala letopočet 1743, zvýrazněná rostlinným dekorem, umístěným nad ní a pískovcovou korunou domovního znamení. Dům kryla mansardová střecha. Přestože byl dům památkově chráněný, byl bohužel zbořen v dubnu roku 1973 pro stavbu stávajícího panelového domu čp. 111 ve stylu socialistického brutalismu, který výrazně narušuje historické prostředí centra města.

3. Dům čp. 65 (zaniklý)

Původně gotický dům, do rozdělení v 16. století součást sousedního domu čp. 64. Průčelí zdobil obraz sv. Aloise malovaný olejem na plechu a umístěný v barokním, bohatě profilovaném rámci. Pod barokní omítkou byla patrna renesanční sgrafita, vstup do domu byl gotickým portálem parléřovského typu přenesený údajně po zboření domu Janem Kamarýtem na parkán za chrámem sv. Bartoloměje (nenašel jsem ho). Přestože byl dům památkově chráněný, byl bohužel zbořen v dubnu roku 1973 pro stavbu stávajícího panelového domu čp. 110 ve stylu socialistického brutalismu, který výrazně narušuje historické prostředí centra města.

4. Dům čp. 66 (zaniklý)

Původně gotický dům z poč. 14. století, rokokově přestavěný v 18. století. Přestože byl dům památkově chráněný, byl bohužel zbořen v dubnu roku 1973 pro stavbu stávajícího panelového domu čp. 110 ve stylu socialistického brutalismu, který výrazně narušuje historické prostředí centra města. 

5. Dům čp. 69 "Městská knihovna"

Na tomto místě stával původně dvoupatrový dům zvaný "U bažanta", ve 2. polovině 19. století přestavěný na Živnostenskou banku pro Čechy a Moravu. Od roku 1948 je sídlem Městské knihovny Kolín.

6. Dům čp. 70 "Cyvínova vila"

Na tomto místě stával původně dům zvaný "U raka", v roce 1871 přestavěný  podle návrhu místního stavitele Vincence Václavíka pro JUDr. Antonína Cyvína, kolínského advokáta a purkmistra (jeho dcera Marie byla provdána za významného architekta a stavitele Ludvíka Láblera). Patrový dům s pseudorenesan­čními prvky, obohacený o nízkou elipsovitou věžičku. V letech 2018-19 proběhla generální oprava domu.

Prohlášení za památku

Dům čp. 48 je zapsán do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 32117/2–3045.

Dům čp. 64 byl zapsán do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 52418/2–775.

Dům čp. 65 byl zapsán do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 53419/2–776.

Dům čp. 66 byl zapsán do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 53428/2–777.

Fotogalerie

Kolín - Husova ulice, domy čp. 49 a 102 (2017)Kolín - Husova ulice, dům čp. 49 (2017)Kolín - Husova ulice, dům čp. 102 (2017)Kolín - Husova ulice, dům čp. 48 (2016)Kolín - Husova ulice, dům čp. 48 (2017)Kolín - Husova ulice, dům čp. 48 při pohledu z náměstí (2011)Kolín - Husova ulice, dům čp. 48, schodišťová hala (2018)Kolín - Husova ulice, dům čp. 48, detail schodiště (2018)Kolín - Husova ulice, dům čp. 48, detail dlažby vstupní chodby (2018)Kolín - Husova ulice, dům čp. 48, vstupní chodba (2018)Kolín - Husova ulice, dům čp. 48, detail výzdoby vstupní chodby (2018)Kolín - Husova ulice, dům čp. 48, detail vstupních dveří (2018)Kolín - Husova ulice, dům čp. 69, fasáda (2013)Kolín - Husova ulice, Civínův dům čp. 69 (2020)Kolín - Husova ulice, Civínův dům čp. 69, pohled z Karlova náměstí (2019)Kolín - Husova ulice, Civínův dům čp. 69 před opravou (2017)Kolín - Husova ulice, bourání domu čp. 64 (1969)Kolín - Husova ulice (30. léta 20. století)Kolín - Husova ulice, zaniklé domy čp. 64 a 65 (1885, fotografoval František Krátký)

Mapa

Poloha

Husova ulice spojuje Karlovo náměstí s Mostní ulicí v historickém centru města.

GPS: 50°1'41.485"N, 15°12'9.762"E

V tomto městě ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK